U bent hier

Privacyverklaring

Wil je weten hoe wij omgaan met jouw gegevens?

Jouw privacy heeft onze hoogste prioriteit. Daarom behandelen en beveiligen wij je persoonlijke gegevens ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Het versterken van het publieke belang van musea, dat is waar de Museumvereniging, brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland, naar streeft. We zetten ons in voor:

  • Een stevig draagvlak voor musea door de collectieve belangen te behartigen;
  • Een groter verdienvermogen voor musea door musea collectief te promoten; en
  • Een sector die kwaliteit levert door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden.  

Museumcontact is hét platform van de Museumverenging voor kennis en kwaliteit. Een plek waar leden van de Museumvereniging elkaar vinden in het zoeken en delen van kennis, voor én door museummedewerkers. Op deze site vind je verschillende activiteiten waar je je ook via deze site voor kunt aanmelden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met musea en andere organisaties.

In deze privacyverklaring kun je lezen wat persoonsgegevens zijn en hoe wij deze verwerken. Natuurlijk houden we ons aan de in Nederland geldende regels over verwerking van persoonsgegevens en privacy. Voor meer informatie over deze regels zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  Daarnaast maken wij gebruik van cookies. De manier waarop wij dit doen, kun je lezen in onze cookieverklaring (zie de bijlage rechtsboven aan deze pagina).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De Museumverenging, (statutair) gevestigd aan de Rapenburgerstraat 123, 1011 VL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van Museumcontact.

Welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden

Wij verzamelen je voor- en achternaam, organisatienaam en e-mailadres wanneer je je als museummedewerker aanmeldt voor Museumcontact. Deze gegevens zullen door ons worden gebruikt om je te informeren over activiteiten die georganiseerd worden door de Museumvereniging, zoals webinars en kennisgroepen, en om in het kader van Museumcontact contact op te kunnen nemen.

Daarnaast kun je er bij aanmelding voor kiezen aanvullende gegevens op te geven, zoals profielfoto, functie, afdeling, expertise, telefoonnummer, adres, websites en links naar social media accounts. Deze gegevens worden opgenomen in ons overzicht van leden en contactpersonen van aangesloten musea.

Op grond waarvan mogen wij jouw gegevens verwerken?

Wij verwerken deze gegevens om de samenwerking, zoals we die de leden van Museumcontact als vereniging bieden, uit te kunnen voeren en de leden op de hoogte te houden. Museummedewerkers die lid willen worden van Museumcontact kunnen zich hiervoor op de website museumcontact.nl aanmelden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens gedurende de tijd dat je aangemeld bent bij Museumcontact en je geen bezwaar tegen de verwerking van je gegevens hebt gemaakt.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden als dat niet noodzakelijk is voor de levering van onze diensten als Museumvereniging in het kader van Museumcontact. De door jou verstrekte gegevens zullen we uitsluitend doorgeven aan deelnemende musea of andere instellingen, als dat voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is. Bijvoorbeeld ten behoeve van een overzicht van de deelnemers voor de organisatie, mede in het kader van de veiligheid.

Wat doen wij aan beveiliging van jouw persoonsgegevens?

Om het risico op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken nemen wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat wij onze veiligheidsmaatregelen regelmatig toetsen.

De laatste toetsing van de veiligheidsmaatregelen heeft op 7 april 2020 plaatsgevonden. Toetsing vind in de regel één keer in de twee jaar plaats, tenzij belangrijke aanpassingen of ontwikkelingen een eerdere of andere test noodzakelijk maken.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen?

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, op te vragen, over te laten dragen, te veranderen of te verwijderen. Dit kan door een email te sturen aan avg@museumvereniging.nl.

Hoe om te gaan met websites van derden?

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerkingen in het kader van de Museumcontact. Dus niet op websites, apps en/of (sociale) mediaplatforms van derden die naar onze website doorlinken of waarnaar wij op onze website verwijzen. Wij kunnen je niet garanderen dat deze andere websites, apps en/of platforms op een betrouwbare en veilige manier met jouw gegevens omgaan. We raden je daarom ook altijd aan om het daar toepasselijke privacy beleid goed door te nemen om te besluiten of je daarmee akkoord bent.

Functionaris gegevensbescherming

Om de naleving van de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen, is door de Museumvereniging een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (“FG”) aangesteld: mevrouw mr. Els Doornhein, De Vos & Partners, Van Miereveldstraat 13, 1071 DW Amsterdam. Mevrouw Doornhein is tevens te bereiken via: edoornhein@devos.nl.

Bezwaar tegen de verwerking en klachten over de wijze van verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan door het sturen van een bericht naar avg@museumvereniging.nl..Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan helpen we je graag verder. Je kunt ons per e-mail bereiken via avg@museumvereniging.nl.In het geval dat we het niet eens worden, kun je een klacht indienen bij onze FG (edoornhein@devos.nl en/of bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vind je daarover meer informatie.

Zorgvuldigheid

Wij vertrouwen erop je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Jouw suggesties om de zorgvuldigheid te verbeteren, ontvangen we graag via avg@museumvereniging.nl.

Wijzigingen

We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd aanpassen. Zo blijf je steeds op de hoogte van de meest actuele stand van zaken over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Bekijk ook onze Disclaimer en Cookieverklaring rechtsboven aan deze pagina.

Reacties