U bent hier

Protocol per 15.10.2020

In de bijlage staat het voorbeeldprotocol voor veilig en verantwoord museumbezoek. Dit protocol is tot stand gekomen op initiatief van de Museumvereniging op basis van de meest actuele RIVM richtlijnen.

Doel van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het museum en dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers die niet tot de risicogroepen van het coronavirus behoren op een veilige manier hun werk in het museum kunnen doen. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken zonder dat musea gesloten moeten blijven. Voorwaarde voor heropening van een museum is dat het ten minste aan dit protocol voldoet. Dit protocol heeft betrekking op de aanscherping van maatregelen door het kabinet die maandag 28 september bekend zijn gemaakt. Nieuwe inzichten van het RIVM kunnen nopen tot aanpassingen van het protocol.

Het protocol is net als andere protocollen ook terug te vinden op Mijncoronaprotocol.nl. Leden van de Museumvereniging kunnen gebruik maken van toolkit voor signing waarmee het museum zelf voldoende materialen kan verzorgen. Ook deze toolkit wordt zo nodig aangepast en is te vinden op museumcontact.nl

Reacties