U bent hier

Publicaties Meer dan waard

De Museumvereniging geeft boeken uit die u via deze pagina kunt bestellen

Magazine Musea. Meer dan Waard

In 2015 hebben veel leden met enthousiasme gehoor gegeven aan de oproep om voorbeelden aan te dragen waarbij de vijf waarden tastbaar werden en een nieuwe dimensie kregen. Een groot deel van deze verhalen is gebundeld in het magazine, een inspiratiebron vol mooie voorbeelden. Vooral anderen komen aan het woord om de maatschappelijke waarde te laten zien.

Het doel van het magazine is een actualisatie te bieden van de publicatie Meer dan Waard, de maatschappelijke betekenis van musea uit 2011. In de vorm van een magazine dat je graag zelf zou willen bewaren, maar ook zou willen weggeven.

Bestel Magazine Musea. Meer dan Waard € 5,50
 

Functiehandboek Musea

Nog vollediger en nog uitgebreider, met specifieke aandacht voor loopbaan paden. Vanaf heden te bestellen!

Het bestaande Handboek Referentiefuncties uit 2005 is grondig herzien. Het functieraster is aangepast en uitgebreid met commerciële functies en alle functies zijn opnieuw beschreven met specifieke aandacht voor loopbaan paden. Ook zijn competenties toegevoegd.

U kunt dit handboek nu bestellen via gwold@museumvereniging.nl of lcroese@museumvereniging.nl
Musea betalen het aantrekkelijke tarief van € 950. Niet musea betalen € 2000. Het handboek ontvangt u na betaling per email.
 

Directeuren willen meer...

Het toezicht op culturele organisaties bevindt zich midden in een professionaliseringsslag. Zeker sinds de invoering van een sectorcode voor goed bestuur, i navolging van de code-Tabaksblat. Inmiddels heeft de Governance Code Cultuur een breed draagvlak: tachtig procent van de cultuurorganisaties past de code toe, zo bleek in 2014 uit een enquête van Cultuur+Ondernemen onder 239 respondenten. Een flinke toename, want in 2006 was de compliance van de code nog slechts 41% en in 2008 54%.

Maar hoe ervaren directeuren van culturele organisaties de kwaliteit van het toezicht in de praktijk? Hebben ze steun aan hun bestuur of raad van toezicht, of ervaren ze hun bestuurders of toezichthouders ook wel eens als een belemmering om hun museum of orkest op te stoten in de vaart der volkeren? En hoe kan de kwaliteit van het toezicht nog verder versterkt worden?

Tijd voor een ‘toestand van het toezicht’ in de cultuursector, gezien door de ogen van directeuren van culturele organisaties, vond Patricia Maitland, actief als executive searcher in de cultuursector. Een inmiddels gehouden enquête met 300 respondenten en aansluitende rondetafelgesprekken met veertig tot vijftig directeuren van culturele organisaties moeten de status quo op het gebied van toezicht in kaart brengen en leiden tot concrete aanbevelingen en best practices voor verdere verbetering.

Maitland werkt voor dit project samen met Nationaal Register en partners uit de cultuursector: de Museumvereniging, de VSCD en de NAPK.

Bestel Directeuren willen meer
 

In samenspraak, suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Musea doen het goed, de bezoekersaantallen stijgen. Zij zijn belangrijk voor de identiteit van een gemeente en kunnen een toeristische trekker zijn. Maar niet overal is het rozengeur en maneschijn. Daarom nu een handreiking  voor musea die vanwege de vaak noodzakelijke lokale bezuinigingen regelmatig in zwaar weer verkeren. Hiermee kunnen overheden en instellingen hopelijk de juiste weg en een nieuw evenwicht vinden.

De publicatie is geschreven door Publikum in opdracht van het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) en in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en de Museumvereniging (MV). De DSP-groep schreef de inleiding en de illustraties zijn van Margriet de Jong. De publicatie is een vervolg op de uitgave ‘Handreiking museumbeleid voor gemeenten’ en bijbehorend instrumentarium uit 2004. Voor de inhoud ervan is uitvoerig gesproken met mensen werkzaam in gemeenten en in musea.

Bestel In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten.
In samenspraak, Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten. (digitaal)

Museale Verwervingen vanaf 1933

Museale Verwervingen vanaf 1933: herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945/ Museum Acquisitions from 1933 onwards: investigation into the provenance of museum collections in connection with the theft, confiscation and sale of objects under duress between 1933 and 1945.
(Museumvereniging, geschreven door Rudi Ekkart en Helen Schretlen) 2014

De publicatie Museale Verwervingen vanaf 1933 is verschenen ter afsluiting van het herkomstonderzoek dat werd uitgevoerd naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945. Met de publicatie wordt verantwoording afgelegd over het onderzoek. Het boekje bevat een overzicht van de in het kader van het onderzoek uitgevoerde werkzaamheden en dient als naslagwerk. 

Het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 startte in 2009 en richtte zich uitsluitend op kunstvoorwerpen in de Nederlandse musea. Het is een vervolg op het herkomstonderzoek Museale Verwervingen 1940-1948, dat de Museumvereniging in 1998-1999 door haar leden liet uitvoeren.

U ontvangt de publicatie door hieronder de publicatie aan te vragen. 
Aanvragen Museale Verwervingen vanaf 1933 
 

Meer dan waard

Meer dan waard: de maatschappelijke betekenis van musea
(Deze publicatie is samengesteld door DSP-groep en de Nederlandse Museumvereniging).
Prijs € 12,95 
In Meer dan waard: de maatschappelijke betekenis van musea, stelt onderzoek- en adviesbureau DSP-groep vijf kwalitatieve maatschappelijke waarden van musea vast: de collectiewaarde, de verbindende waarde, de educatieve waarde, de belevingswaarde en de economische waarde.

Bestel Meer dan waard, Meer dan waard (digitaal) en More than worth it (digitaal)
 

Kinderen en Museumbezoek 

Populaire uitgave van een onderzoek naar maatregelen die kinderen t/m 12 jaar kunnen stimuleren naar musea te gaan.

Bestel
Kinderen en Museumbezoek, € 12,95 
Kinderen en Museumbezoek (digitaal) en Kinderen en Museumbezoek wetenschappelijk, (digitaal)

Dossiers 
Meer dan waard

Reacties