U bent hier

Rapport kinderen en museumbezoek

In 2011 verscheen het rapport Stimulering van museumbezoek door kinderen van Geukema et al. Dit behandelt de uitvoering van zeven kleinschalige experimenten waaruit blijkt hoe men kinderen het beste kan stimuleren musea te bezoeken tegen zo laag mogelijke kosten. De structurele winst van enkele van deze experimenten ontstaat bij voortzetting gedurende meerdere jaren. 
 

De centrale onderzoeksvraag was: 'Hoe vergroot je het museumbezoek van kinderen tot en met 12 jaar tegen zo laag mogelijke kosten?' Er is een onderscheid gemaakt naar museumbezoek van kinderen in schoolverband en in gezinsverband. 

Het rapport is op 14 november 2011 aangeboden aan staatssecretaris Zijlstra tijdens het invitatiesymposium Kinderen en Museumbezoek in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Daarnaast verscheen een populaire uitgave over de onderzoeksresultaten met dezelfde titel Kinderen en Museumbezoek.

Het Addendum (2012) is een aanvulling en een vervolg op bovengenoemd rapport. Het geeft een actualisering van de resultaten van de experimenten.

Reacties