U bent hier

Schenkingsrecht

Pieter Claesz. Stilleven met kalkoenpastei, (1627). Aangekocht door het Rijksmuseum Amsterdam met steun van de Vereniging Rembrandt, de Commissie voor Fotoverkoop en het Prins Bernhard Cultuurfonds

Juist in deze tijd - nu naast een terugtredende overheid ook de fondsen in nood zijn geraakt door de kredietcrisis - komt de particulier die graag iets wil doen voor cultuur weer volop in beeld. Het is daarom van groot belang particulieren die willen schenken aan musea - geld of in natura - te wijzen op de verschillende mogelijkheden op dit gebied.
 

Cultuur-Ondernemen heeft een mooie brochure uitgegeven in het kader van het programma Cultuurmecenaat: Geven aan cultuur, de fiscale voordelen van uw gift. Hierin staan alle vormen van schenken aan cultuur helder op een rij met informatie over de fiscale aftrekbaarheid. Voor particulieren zijn dat onder meer de volgende opties:

  • Eénmalige of periodieke schenkingen van geld of in de vorm van kunst.
  • Nalaten: erfstellingen of legaten, maar bijvoorbeeld ook de kwijtscheldingsregeling, die inhoudt dat - een deel van - successieaanslag wordt voldaan door eigendomsoverdracht van een waardevol kunstvoorwerp aan de staat.
  • Oprichten van een fonds of stichting door de particulier zelf of als fonds op naam bij een instelling, bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Verder biedt de brochure nog informatie over cultuurleningen en de mogelijkheden voor bedrijven om te geven.

De musea, belanghebbenden bij deze vormen van geven aan cultuur, kunnen bijdragen aan bekendheid van de brochure onder geïnteresseerde particulieren door hieraan op hun website aandacht te besteden.

Geefwet
Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt als Culturele Instelling kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt.

Wat betekent de Geefwet voor mijn museum?
De Geefwet geeft door middel van de vermenigvuldigingsfactor (multiplier) een extra stimulans voor giftenaftrek van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor giften aan Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI’s), tevens aangemerkt als Culturele Instelling (CI).

De CI-status van een ANBI geeft sinds 1 januari 2012 drie voordelen:
1.Particuliere donateurs kunnen 25% extra giftenaftrek krijgen voor de eerste € 5.000 gift, dus maximaal € 1.250 extra aftrek
2.Bedrijven die giften doen kunnen 50% extra giftenaftrek krijgen voor  de eerste € 5.000 gift, dus maximaal € 2.500 extra aftrek
3.Als een museum belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, kan het belastingvrij reserveren in de Bestedingsreserve

Musea die nog geen ANBI-  en CI-status hebben, moeten eerst een ANBI-aanvraag doen en vervolgens de CI-status aanvragen via:

In de leidraad vindt u meer informatie over de mogelijkheden die de Geefwet biedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk Kuiper: LKuiper@museumvereniging.nl

Dossiers 
Wet- en regelgeving

Reacties