U bent hier

Schrijf jouw museum in bij het UBO-register

Bestuurders van ANBI-instellingen, waaronder musea, kunnen zich nu ook inschrijven in het UBO-register. Het Ministerie van Financiën en de Kamer van Koophandel hebben na een motie in de Tweede Kamer een restcategorie aan het UBO-register toegevoegd, waardoor ANBI-bestuurders niet als (mede-)eigenaar of economische belanghebbende kan worden vermeld. ANBI-instellingen kunnen zich uiterlijk 21 maart 2022 inschrijven.

Inschrijfprocedure

Voor de inschrijving kunnen musea de volgende stappen volgen:

· Ga naar https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/   

· Schrijf alle statutaire bestuurders van de stichting of vereniging in als 'hoger leidinggevenden'

· Let bij de inschrijving op de volgende zaken:

· Er is een uitzondering: Als uw stichting of vereniging minder dan vier statutaire bestuurders heeft en als deze bestuurder met elkaar de statuten kunnen aanpassen, dan moeten deze bestuurders als 'UBO op basis van stemrecht' worden ingeschreven.

· Check de statutaire bestuurders op de inschrijving van de stichting of vereniging in het Handelsregister van de KvK en zorg ervoor dat dezelfde personen in het UBO-register worden opgenomen. Ter voorkoming van onduidelijkheden moeten in beide registers dezelfde personen staan vermeld.

· Heeft jouw stichting of vereniging een directeur? Alleen als de directeur ook statutair bestuurders is moet hij of zij worden ingeschreven in het UBO-register.

NB: Je kunt op de website van de KvK bij het inschrijven niet halverwege opslaan, dus zorg ervoor dat je alle gegevens van tevoren compleet bij de hand heeft. Zie ook ‘Welke gegevens en documenten heb je nodig’.

Over de lobby

Vanaf het moment dat er in de Tweede Kamer werd gesproken over de invoering van een UBO-register heeft de FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie, zich ingezet voor de positie van ANBI-Bestuurders. De Museumvereniging heeft deze lobby gevolgd. De inzet was een duidelijk onderscheid in het UBO-register tussen ANBI-bestuurders eigenaren van een bedrijf. Als een bestuurder zich inzet voor de samenleving als bestuurder van een ANBI, moet het voor iedereen duidelijk zijn wat u wel bent: bestuurder medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke doelstelling en wat u niet bent: (mede-) eigenaar of economische belanghebbende.

Na een motie in de Tweede Kamer en uitvoerig overleg met het Ministerie van Financiën en de Kamer van Koophandel, is dat onderscheid nu voldoende aanwezig in het register. ANBI-bestuurders worden ingeschreven onder de restcategorie “hoger leidinggevenden" en bij ieder uittreksel uit het UBO-register is een toelichting bijgesloten met daarin de volgende tekst: 

"Hoger leidinggevenden zijn de statutair bestuurders (of vennoten, maten en leden van de rederij) van de opgaveplichtige organisatie. Zij zijn op basis van hun functie ingeschreven in het geval geen natuurlijke persoon op basis van eigendom of zeggenschap als uiteindelijk belanghebbende kwalificeert. Dit zal in de regel bijvoorbeeld aan de orde zijn bij algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ kun je zien of een organisatie een ANBI is."

Lees verder

· Over het UBO-register

· Zienswijze Museumvereniging

Dossiers 
Wet- en regelgeving

Reacties