U bent hier

Sectie Collecties

Welkom bij de Sectie Collecties. De sectie biedt een platform voor discussie en kennisuitwisseling op het gebied van behoud en beheer van museale collecties. De sectie richt zich op museummedewerkers die zich bezighouden met collecties.
 

De Sectie Collecties houdt zich bezig met alle aspecten rondom het beheer en behoud van museale collecties. Het uitwisselen van kennis omtrent registratie, conservering, beheer, bruikleenverkeer en tentoonstellen van museale objecten.
 
De sectie tracht de doelstelling te bereiken door:

  • Kennisuitwisseling door middel van  werkbezoeken, bijeenkomsten, lezingen en publicaties.
  • Richtlijnen bundelen en instrumenten aanreiken om alle handelingen die de collectie betreffen
      professioneel en museaal verantwoord te kunnen uitoefenen.
  • (Inter-)nationale kennis beschikbaar stellen en de ontwikkelingen op de voet volgen
  • Trachten te komen tot (inter-)nationale samenwerkingsverbanden op het gebied van museale collecties.
De sectie wil zoveel mogelijk dwarsverbanden leggen met andere secties van de Museumvereniging. De doelgroep bestaat uit alle medewerkers die werkzaam zijn in de museale wereld, met specifieke aandacht voor museummedewerkers met een taak in de collectie.
 

Bestuur
Voorzitter
Cindy Zalm
Nationaal Museum van Wereldculturen

Penningmeester
Christel Kordes
Stedelijk Museum Breda

Leden
Gaudia van Tilburg
Textielmuseum, Tilburg

Arno van Os
Catharijneconvent, Utrecht

Wim Hoeben
Rijksmuseum, Amsterdam

Arco Seton
Nationaal Militair Museum, Soest

Marije Verduijn
Centraal Museum

Bo Naarden
Het Nieuwe Instituut

Reacties