U bent hier

Sectie Historische Huizen

Kasteel Duivenvoorde

De sectie Historische Huizen behartigt de belangen van ieder die zich direct of indirect bezighoudt met of zich inzet voor de instandhouding en het beheer van kastelen en historische (land)huizen met een museale functie. De definitie van historische huizen wordt ruim geïnterpreteerd, waarbij openstelling voor het publiek veelal de gemene deler is. 
 

De sectie brengt leden met elkaar in contact en organiseert bijeenkomsten met thema’s die zeker zullen aanspreken: van het gloeilampverbod via textielbehoud tot subsidiemogelijkheden voor parkaanleggen. De expertise en ervaringen die in het veld aanwezig zijn wordt door de leden gedeeld. Het bestuur fungeert als doorgeefluik voor ideeën en oplossingen.

In de Nederlandse situatie zijn veel beheerders van historische huizen primair op zichzelf aangewezen. Als eenling met een breed takenpakket moeten ze regelmatig het wiel alleen uitvinden en nemen bovendien een bescheiden positie in tegenover bedrijven, overheden, fondsen en andere instanties. De sectie wil om die reden een platform bieden voor overleg, samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen. Ook is de sectie alert op eventuele kansen om de belangen van de sector als geheel op de kaart te zetten danwel te houden. Daarnaast stimuleert de sectie de (door onderzoek onderbouwde) discussie over actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het omgaan met de spanning tussen ‘presenteren’  en ‘ conserveren’ Hoe kan een kasteel of landhuis zich voor het publiek op nieuwe wijzen openstellen en toch op een verantwoorde wijze het huis en de collectie conserveren? De sectie fungeert voor haar leden tevens als doorgeefluik voor informatie van derde partijen, zoals de NMV, DEMHIST, Jaar van de Buitenplaats en andere instellingen die nationaal en internationaal werkzaam zijn op dit gebied.

Tenminste tweemaal per jaar organiseert de sectie bijeenkomsten waar op een relevant onderwerp dieper ingegaan wordt, waar ruimte is voor discussie en het uitwisselen van ervaringen en het bevorderen van netwerken. 

Bestuur
Voorzitter
Willem te Slaa
Slot Zuylen

Secretaris
Wyke Sybesma
Dordrechts Museum / Huijs Van Gijn, Dordrecht

Penningmeester
Annemieke Hogervorst
Museum Helmond

Leden
Renske Ek
Paleis Het Loo

Reacties

Beste lezer, Graag zou ik me aansluiten bij de groep 'Historische Huizen' Met vriendelijke groet, Sandra Schipper Palthe Huis
Sandra Schipper schreef:
Beste lezer, Graag zou ik me aansluiten bij de groep 'Historische Huizen' Met vriendelijke groet, Sandra Schipper Palthe Huis