U bent hier

Sectie Veiligheidszorg en facility management

Nationaal Militair Museum, Soest.

De sectie wil als intermediair fungeren voor de musea die lid zijn van de Museumvereniging. Het ‘als intermediair optreden’ betekent voor de sectie dat musea met elkaar in contact worden gebracht om kennis op het gebied van veiligheidszorg en facility management uit te wisselen. 
 

De sectie organiseert bijeenkomsten waarin kennis wordt gedeeld.
- De sectie streeft ernaar het netwerk tussen de musea zo sterk mogelijk te maken.
- De sectie zal objectief met thema’s en onderwerpen omgaan. De sectie zal zich niet committeren aan één of meerdere commerciële partijen en deze ook niet promoten.
- De sectie tracht trends in een vroegtijdig stadium te signaleren en ervoor te zorgen dat de leden van de sectie hierover worden geïnformeerd.
- De sectie is geen kennisinstituut. Hoe groot de ambitie van de sectie ook is, het ontbreekt aan de tijd om een goed kennisinstituut te kunnen zijn.
- De activiteiten en bijeenkomsten van de sectie zullen niet worden ingezet als verkoopkanalen voor commerciële partijen.

Bestuur
Voorzitter
Christian Taal
Scheepvaartmuseum Amsterdam

Leden
Raymond de Jong
Rijksmuseum Amsterdam

Michel Roukema 
Drents Museum

Bert Vörös
Spoorwegmuseum

Daan Wijsman
Museum de Fundatie

John Buch
Frans Hal Museum

Thea Kaspers
Beeld en Geluid

Simon ten Veen
Zaans Museum

Reacties

Beste collega's, wij zijn op zoek naar vitrines die we vanaf begin/medio december 2019 gedurende een maand of 4 kunnen lenen (of eventueel tegen een aantrekkelijke prijs kunnen aanschaffen). Dit vanwege een onvoorzien groot aanbod aan Lego merchandise die we zouden kunnen laten zien. Kunt u mij verder helpen? Rob van den Berg Space Expo