U bent hier

Slimmer Lenen

Isaac Israels. In het café (detail). (1904). Schilderij in Museum Gouda, bruikleen Stedelijk Museum Schiedam.

Zeven musea en de RCE zijn, op uitnodiging van de Museumvereniging, bijeengekomen en hebben acht uitgangspunten geformuleerd om het bruikleenverkeer binnen Nederland te vereenvoudigen en waar mogelijk, te standaardiseren. De uitgangspunten betreffen vooral intermuseaal bruikleenverkeer.
 

Het rapport van de Museumvereniging ‘Uitlenen is een kans’ vormde de basis voor de werkgroep. Eén van de aanbevelingen hierin is het transparanter maken van het bruikleenverkeer, ten bate van de zichtbaarheid van de Collectie Nederland. In 2012 heeft de Museums Association‘Smarter Loans. Principles for lending and borrowing from UK Museums’ gepubliceerd. Hierdoor geïnspireerd is de werkgroep aan de slag gegaan met de formulering van de uitgangspunten. 

De leden van de werkgroep waren: 

 • Wendela Brouwer, Hoofd Registrars Office, Rijksmuseum.
 • Kris Callens, Directeur, Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof.
 • Vera Carasso, Hoofd Collecties, Gemeentemuseum Den Haag.
 • Colin Huizing, Senior Conservator, Stedelijk Museum Schiedam.
 • Sandra Kisters, Hoofd Collecties en Onderzoek, Museum Boijmans van Beuningen.
 • Birgit Maas, Registrar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam.
 • Daphne Nieuwenhuijse, Bruikleenservice Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Alexandra van Kleef, Secretaris Nederlandse Registrars Groep.
 • Koos van Brakel, Hoofd Collectiemanagement, Nationaal Museum van Wereldculturen.             
 • Jean-Louis Veenstra, Projectmedewerker Bruikleenverkeer, Rijksmuseum.

Uitkomsten project:
De uitgangspunten en de uitleg hierover zijn in een overzichtelijke brochure gepubliceerd. 

De geformuleerde uitgangspunten zijn:

 • Wees ruimhartig met het uitlenen van werken, ook als daar niet direct iets tegenover staat.
 • Zoek en ontwikkel samenwerking en partnerschap bij het bruiklenen. Neem vertrouwen als uitgangspunt.
 • Ga open en eerlijk met elkaar in gesprek over de professionele aanpak van de bruikleen, rekening houdend met de verschillen in schaal en werkwijzen.
 • Motiveer de bruikleenaanvraag zorgvuldig
 • Neem in de risicoafweging de positieve effecten van de zichtbaarheid van de Collectie Nederland mee.
 • Stel als verstrekker tot doel de bruikleen mogelijk te maken. 
 • Houd als verstrekker de kosten zo laag mogelijk en wees er transparant over
 • Wees in het bruikleenverkeer zo duurzaam mogelijk
 • Zorg voor heldere communicatie, wees transparant en publiceer de procedures die u voor bruiklenen hanteert online.
 • Deel relevante kennis en data opgedaan omtrent de bruikleen.

Musea kunnen zelf extra uitgangspunten toevoegen die het bruikleenverkeer eenvoudiger maken. De bovenvermelde acht uitgangspunten zijn een minimale eis waar een museum aan moet voldoen als het het logo wil voeren waarmee het laat zien de uitgangspunten te onderschrijven.​

Aangesloten musea
Makkelijker bruikleenverkeer begint bij u zelf. De directies van de instellingen die in de werkgroep vertegenwoordigd waren, onderschrijven de uitgangspunten en roepen al hun collega instellingen op om hetzelfde te doen. Musea kunnen door middel van een logo op hun website -dat doorklikt naar de uitgangspunten- laten zien dat zij deze onderschrijven. 

Hoe u zich kunt aansluiten
Als uw museum deze uitgangspunten ook wil onderschrijven, kunt u een email sturen aan Bente Bergmans. Zij zal u het logo van Slimmer Lenen toesturen dat u op uw website kunt plaatsen zodat andere musea ook kunnen zien dat u de uitgangspunten onderschrijft. Het logo linkt naar de uitgangspunten op deze website. Nadat het logo op uw website geplaatst is en u dat gemeld heeft, wordt uw museum toegevoegd aan de lijst van aangesloten musea.

Om u te assisteren bij het voldoen aan de uitgangspunten, heeft de Museumvereniging beschikbare literatuur en documenten verzameld. 

Tags 
Bruiklenen
Dossiers 
Bruikleenverkeer

Reacties