U bent hier

Slimmer Lenen - aangesloten musea

In het eerste kwartaal van 2016 hebben de leden van de werkgroep Slimmer Lenen de uitgangspunten voor bruikleenverkeer binnen Nederland geformuleerd. De directies van de instellingen die in de werkgroep vertegenwoordigd waren, hebben de uitgangspunten onderschreven.
 

In het overzicht hieronder is te zien welke musea en instellingen zich hebben aangesloten.

Wat betekent aansluiting?
Maak bruiklenen makkelijker, begin bij u zelf. Als uw museum of collectiehoudende instelling zich aansluit, geeft u aan de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland te onderschrijven en hier zelf aan te willen voldoen. Door onderschrijving treedt u toe tot de groep musea die graag de zichtbaarheid van de Collectie Nederland op een professionele, doch zo simpel en efficiënt mogelijke manier  wil vergroten door duidelijke en heldere afspraken over bruikleenverkeer. Aansluiting gebeurt op basis van vertrouwen en de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op de afspraken die in de uitgangspunten worden genoemd. Musea kunnen zelf extra uitgangspunten toevoegen die het bruikleenverkeer eenvoudiger maken. De bovenvermelde acht uitgangspunten zijn een minimale eis waar een museum moet voldoen om het logo te voeren waarmee het laat zien de uitgangspunten te onderschrijven.

Wilt u zich ook aansluiten?
Als uw museum deze uitgangspunten ook wil onderschrijven, kunt u een email sturen aan Bente Bergmans. Zij zal u het logo van Slimmer Lenen toesturen dat u op uw website kunt plaatsen zodat andere musea ook kunnen zien dat u de uitgangspunten onderschrijft. Het logo linkt naar de uitgangspunten op deze website. Nadat  het logo op uw website geplaatst is en u dat gemeld heeft, wordt uw museum toegevoegd aan de lijst van aangesloten musea.

Om u te assisteren bij het voldoen aan de uitgangspunten, heeft de Museumvereniging beschikbare literatuur en documenten verzameld. 

Dossiers 
Slimmer Lenen

Reacties