U bent hier

Stel inschrijving UBO-register uit

18 februari 2022

Stel de verplichte inschrijving van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in het UBO-register uit in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU. Dat zegt MKB-Nederland naar aanleiding van een in een UBO-zaak genomen conclusie bij dat hof. olgens hem is namelijk een tweetal artikelen van de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2015/849), zoals gewijzigd bij de vijfde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2018/843), ongeldig. Deze richtlijnen zien op het UBO-register. De Museumvereniging sluit zich bij dit advies van MKB-Nederland aan.

Waar gaat dit over?

Elke natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een Nederlandse rechtspersoon, zoals een stichting wat musea veelal zijn, moet zich vóór uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven in dat register. Doel daarvan is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking, door transparant(er) te maken wie achter de juridische entiteiten zit, wie aan de touwtjes trekt.

Zorgen over privacy

MKB-Nederland en VNO-NCW, en ook de Museumvereniging, hebben altijd grote zorgen gehad over de privacy en de (daaraan verbonden) veiligheid van familiebedrijven en DGA’s bij invoering van het UBO-register. ‘Deze conclusie geeft voldoende reden de uitspraak van het HvJ EU af te wachten en tot die tijd te wachten met de inschrijving in het UBO-register ’, aldus de ondernemersorganisaties.

Lees verder

Dossiers 
Wet- en regelgeving

Reacties