U bent hier

Steunpakketten van provincies voor musea

Datum: 12 augustus 2020

In de maanden mei tot en met juli hebben meerdere provincies bekendgemaakt dat zij vanwege corona steunpakketten voor cultuur wilden creëren. Hier geven we een overzicht van  wat er nu bekend is in de verschillende provincies. Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet. Informeer voor de precieze en definitieve informatie altijd bij de provincie zelf.

Provincie Gelderland
De provincie Gelderland maakte bekend € 7.000.000 ter beschikking te hebben voor steunmaatregelen voor cultuur. Een nadere beschrijving staat hier, Zie verder de brief van de Provinciale Staten.  Er zijn mogelijkheden voor musea met minimaal  8000 betalende bezoekers per jaar. Aanvragen kan al, voor meerdere regelingen.

Voor musea zijn relevant:
1. Medefinanciering OCW vitale regionale infrastructuur: 1 à 2 miljoen
2. Monumenten en regionale musea met een publieksfunctie 1 à 1,5 miljoen
3. Ondersteuning herdenkingscentra: 0,5 à 1 miljoen
4. Innovatiebudget culturele sector: n.t.b.
5. Makersregeling n.t.b.
6. Samenwerking omroepen: € 135.000

Per juli heeft de provincie Gelderland al een drietal regelingen opengesteld, waar ook musea voor in aanmerking komen. Klik op de link om meer te weten te komen of deze regeling relevant is voor je museum.

Provincie Utrecht
De provincie Utrecht maakte bekend € 6.000.000 ter beschikking te hebben voor steunmaatregelen voor cultuur (bron).
Per juli en augustus zijn de volgende vier regelingen uitgewerkt, klik hier voor meer informatie over de vier regelingen.

  1. Een innovatieregeling, om de culturele sector in de provincie te versterken. De regeling is open sinds 16 juli.
  2. Een opstartlening, als een praktische oplossing voor instellingen die kosten moeten maken om zich aan te passen aan de anderhalvemetersamenleving. De regeling gaat 15 aug open en loopt tot 1 oktober.
  3. Een overbruggingsregeling, als tegemoetkoming voor financiële schade door de coronacrisis. Op 16 september 2020 vergadert de Commissie Bestuur, Economie en Middelen van de provincie nog over de criteria. Hierna wordt deze regeling opengesteld.
  4. De Rijksmatchingsregeling, die al gesloten is. Eind mei heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geld beschikbaar gesteld voor niet-rijksgesubsidieerde instellingen met een landelijke uitstraling. Met alle Utrechtse gemeenten is onderzocht welke regionale instellingen hiervoor in aanmerking konden komen. Voor de provincie Utrecht ging het in totaal om 13 instellingen uit de gemeente Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Houten en Zeist.

Provincie Drenthe
De provincie Drenthe stelt € 1.500.000 ter beschikking te voor steunmaatregelen voor cultuur (bron).
Van dit bedrag is € 1.000.000 euro bedoeld voor matching van de rijksmatchingsregeling in het sectorspecifieke steunpakket van € 300 miljoen van het Rijk. Daarnaast stelt de provincie een Drents noodfonds voor musea en podia in. Uit bestaande cultuurbudgetten reserveert het college van Gedeputeerde Staten (GS) daarvoor € 500.000 euro. Met de Drentse gemeenten en cultuurfondsen wordt afstemming gezocht over bijdragen aan dit fonds. Na het zomerreces moeten de GS akkoord geven op de verdere invulling van het Drents noodfonds.

Provincie Limburg
De provincie Limburg maakte bekend € 1.700.000 ter beschikking te hebben voor steunmaatregelen voor cultuur.
De Provincie Limburg matcht daarmee bedragen vanuit de 300 miljoen uit het steunpakket cutuur van  de minister van OCW. Er gaat 800.000 euro voor naar het Bonnefanten en de musea op het Museumplein Limburg. Verder is  900.000 euro bedoeld voor streekmusea, theaters, poppodia, urban danceen instellingen uit het provinciaal Cultuurplan en de Subinfrastructuur. De verdere uitwerking volgt nog.

Provincie Flevoland
De provincie Flevoland maakte bekend € 965.000 ter beschikking te hebben voor steunmaatregelen voor cultuur (bron).
In het pakket is 500.000 euro beschikbaar voor (film)theaters en musea, onder de voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag beschikbaar stelt om  coronaschade te dekken. Met de steun vanuit de provincie en gemeente kan een filmtheater en/of museum een aanvraag bij het Filmfonds/Fonds Podiumkunsten doen voor rijksmatching. Voor het  museum Batavialand, dat ook via het Mondriaan Fonds geld ontvangt,  wordt 215.000 euro gesteld.
Daarnaast stelt de provincie in totaal 150.000 euro beschikbaar voor de culturele instellingen die in de huidige beleidsperiode al een provinciale subsidie ontvangen. Klik hier op de link om naar het subsidieloket voor meer informatie.

Overige provincies
Nieuws uit de overige provincies volgt zodra er meer informatie komt. Op het moment van schrijven zijn er al weer meerdere aangekondigde steunbedragen bekend,  maar is de nadere uitwerking nog niet gepubliceerd.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Reacties