U bent hier

Symposium - The Future of The Dutch Colonial Past

Meld je aan voor het Symposium 'The Future of the Dutch Colonial Past' op 26 en 27 november, 2021 in de Hermitage en Lutherse Kerk. Het symposium wordt georganiseerd door het Amsterdam Museum en haar partners ASCA, NIOD, Rijksmuseum, The Black Archives, Universiteit van Amsterdam, Nationaal Museum van Wereldculturen, Vrije Universiteit en Stadsarchief Amsterdam. 

Recentelijk hebben we in Nederland vele voorbeelden kunnen zien van culturele instellingen die met een hedendaags perspectief kijken naar het Nederlands koloniaal verledenen hoe dit doorwerkt tot in het heden. Musea wijden tentoonstellingen aan gerelateerde thema's zoals Slavernij (Rijksmuseum), Aan de Surinaamse grachten (Museum van Loon) en De Gouden Koets (Amsterdam Museum). In 2020 werd in opdracht van de overheid het adviesrapport Koloniale collecties en erkenning van onrecht gepubliceerd, waarin de adviescommissie stelde dat de overheid bereidheid moet tonen om gestolen, koloniaal erfgoed te restitueren. Onderzoeksprojecten zoals het Pilotproject Provenance Research on Objects of the Colonial Era (PPROCE) en Pressing Matters: Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums richten zich op de methodologie en uitvoering van herkomstonderzoek, om concrete stappen richting teruggave en herstel mogelijk te maken. Van archieven tot artistieke praktijken en in de publieke ruimte, wordt op verschillende gebieden het koloniale verleden van Nederland benaderd. Niet enkel erfgoed objecten, maar de kennis, symbolen en de taal waarmee we vandaag de dag werken worden onderworpen aan een herevaluatie. 

In dit symposium beogen we de diepgewortelde voortzetting van het koloniale verleden van Nederland in onze hedendaagse culturele en academische praktijken te onderzoeken. Hoe kunnen we de benadering van culturele instellingen, makers en academische praktijken samenbrengen, zodat we toe kunnen werken naar tastbare resultaten? We beogen deze vraag te beantwoorden door een interdisciplinair gesprek te faciliteren over het Nederlands koloniaal verleden, de manieren waarop deze geschiedenis wordt benaderd en hoe het vormgeeft aan hedendaagse praktijken. 

Sessies (voertaal Engels):  

  • Dutch Colonial Heritage in a Global Context (opening) 
  • Repair and Redress (NMVW & NIOD) 
  • Iconoclasm: Toppling Statues, Changing Street Names, Challenging Dominant Narratives (The Black Archives) 
  • Curating Contested Heritage (Rijksmuseum) 
  • Decoloniality in Academic Research, Activism and Artistic Practice (ASCA) 
  • Artistic Practices and Reflections (Amsterdam Museum) 
  • Rereading the Archive (New Narratives & Stadsarchief) 

Organisatiecomité:
Isabelle Britto, Mitchell Esajas, Ellen Grabowsky, Eloe Kingma, Susan Legêne, Imara Limon, Wayne Modest, Esther Peeren, Mirjam Schaap, Margriet Schavemaker, Inez Blanca van der Scheer, Esmee Schoutens, Valika Smeulders, Rowan Stol, Frank van Vree. 

Vrijdag 26 november 

09:00 - 09:30 Inloop en registratie 
09:30 - 11:00 Dutch colonial heritage in a global context 
11:00 - 11:15  Korte pauze 
11:15 - 12:45 Repair and Redress 
12:45-13:45  Lunch 
13:45 - 15:15 Curating Contested Heritage 
15:15 - 15:30 Korte pauze 
15:30 - 17:00 Artistic Practices and Reflections 
17:00 - 17:30  Afsluiting dag 1  

Zaterdag 27 november 
09:00 - 09:30 Inloop en registratie 
09:30 - 11:00 Activism, Academic Research and Decoloniality 
11:00 - 11:15  Korte pauze 
11:15 - 12:45 Iconoclasm: toppling statues, changing street names, challenging dominant narratives 
12:45-13:45  Lunch 
13:45 - 15:15 Rereading the Archives
15:15 - 15:30 Korte pauze 
15:30 - 17:00 Afsluitende sessie dag 2 

Aanmelden: https://tickets.goudenkoets.nl/ZmJsNP72/productDetail/40714

Reacties

Graag waren wij bij de bijeenkomst geweest, maar als gevolg van een delegatie en de gevolgen van de nieuwe Corona-maatregels (terecht overigens) waren wij niet in staat om naar Amsterdam te komen. Is het ook op video / streaming opgenomen? Gezien wij met verschillende projecten op het terrein van diversiteit bezig zijn (o.a. de genoemde delegatie uit Basjkortostan en het project 'Beethoven is Black'), willen wij graag aan het discours bijdragen. Met vriendelijke groet, Dunya Verwey, Museum Geelvinck, verwey@geelvinck.nl