U bent hier

Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie 2.0

Update 28 mei 2020 steunpakket bedrijven

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Hierover hebben we jullie al eerder bericht. Het kabinet heeft vandaag het eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid.

De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) voor MKB-ondernemers om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, is verhoogd tot een maximum van € 50.000 (was € 20.000). De tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), is verhoogd naar € 200 miljoen (was € 150 miljoen).

Ontslagboete

Het kabinet heeft op 27 mei j.l. met werkgevers en werknemers een akkoord bereikt over aanpassing van de oorspronkelijke plannen en verlenging tot 1 oktober. Zoals de NOS gisteren meldde, blijft in bepaalde gevallen toch een ontslagboete mogelijk, maar op een andere manier: bij ontslagaanvragen voor meer dan 20 mensen moeten bedrijven die gebruikmaken van de regeling voor loontegemoetkoming een akkoord bereiken met de vakbonden of bijvoorbeeld de ondernemingsraad. Gebeurt dat niet, dan wordt het hele subsidiebedrag met 5 procent verminderd. Hoe meer werknemers waar een bedrijf subsidie voor krijgt, hoe groter de boete, als het toch mensen ontslaat.

De aanpassingen in detail zijn te lezen via deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/uitbreiding-op-ondernemersregelingen-noodpakket-banen-en-economie

Tags 
Corona nieuws
Dossiers 
Corona nieuws

Reacties