U bent hier

Uitlenen is een kans

Keith Haring. Zonder titel. (1984). Stedelijk Museum Amsterdam in bruikleen aan de Kunsthal Rotterdam tijdens de tentoonstelling Keith Harring: Political Line.

In 2014 heeft de Museumvereniging het rapport Uitlenen is een kans uitgebracht over welke bijdrage bruikleenverkeer of collectiemobiliteit tussen musea kan leveren aan het vergroten van de zichtbaarheid van de Collectie Nederland.
 

Het rapport heeft acht aanbevelingen opgeleverd die het bruikleenverkeer kunnen verbeteren.

In 2015 is de Museumvereniging begonnen met de uitwerking van de aanbevelingen.

  • In 2015 is de effectiviteit van de bestaande indemniteitsregeling aangepast. De regeling is m.i.v. 1 januari 2016 in werking getreden. (Hierdoor is aanbeveling 8 ten dele uitgewerkt).
  • Over niet-verzekeren en een nieuwe kaderovereenkomst worden sinds 2015 gesprekken gevoerd tussen het ministerie van Onderwijs , Cultuur en Wetenschap, andere overheden en de Museumvereniging. In het verlengde van de uitvoeringsregels van de Erfgoedwet wordt gewerkt aan nieuwe afspraken tussen overheden. (Aanbevelingen 7.1 en 7.2).
  • Door het project Slimmer Lenen in 2016, is door musea zelf een begin gemaakt met het opstellen van heldere voorwaarden en toetsbare en objectieve criteria, waaronder ook afspraken over hoe met transport om te gaan. (Aanbevelingen 3, 4 en 5).
Dossiers 
Bruikleenverkeer

Reacties