U bent hier

Veel aandacht voor uitslag enquête naar effecten corona voor musea

Uit de enquête die musea eind juni en begin juli hebben ingevuld bleek dat zo’n honderd musea geen vertrouwen hebben nog langer dan 12 maanden te bestaan – en soms zelfs korter. Het persbericht daarover trok veel aandacht. Zo werd Mirjam Moll geïnterviewd door het Journaal, kwam het nieuws op Radio 1 en BNR, en schreven onder anderen ANP, het AD, de Volkskrant, NRC en de Telegraaf en Binnenlands Bestuur erover. Veel journalisten interviewden ook musea over hoe het hen verging.

De Nederlandse musea liepen tijdens de gedwongen sluiting 10 miljoen per week mis. Nu zijn de meeste weer open, maar met veel minder bezoekers dan voorheen. De steunmaatregelen vangen tot nu toe de misgelopen inkomsten maar zeer ten dele op. Vooral kleinere musea en musea zonder subsidies van het Rijk hebben het zwaar.

De Museumvereniging is blij dát er steun is gekomen, maar blijft pleiten voor extra middelen. Zo moet er een herstelfonds komen, verruiming van de Geefwet en zouden álle musea de huisvestingskosten gecompenseerd moeten krijgen voor de periode van gedwongen sluiting. Voor dat laatste is 35 miljoen nodig. De Museumvereniging heeft hierover veel contact met de betrokken ministeries.

Eind augustus wordt de enquête herhaald. De resultaten daarvan worden rond 10 september bekendgemaakt. Directeuren van musea ontvangen uiterlijk 25 augustus een uitnodiging voor de nieuwe enquête.

Reacties