U bent hier

Verlenging steunpakket noodmaatregelen helpt ook musea

Update 20 mei 2020

Het huidige pakket aan noodmaatregelen van de rijksoverheid ter ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus, is verlengd met drie maanden tot 1 september 2020. Ook veel musea kunnen aanspraak maken op één of meerdere van deze regelingen. Een samenvatting van alle maatregelen valt te lezen op rijksoverheid.nl. Per regeling gelden de volgende aanpassingen:

NOW regeling verlengd
De regeling NOW 2.0 geldt voor ondernemers die minstens 20 % omzetverlies verwachten. Vanaf 6 juli kunnen zij een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook aanvullingen en wijzigingen.

Musea die nu in aanmerking komen voor NOW krijgen bovenop de loonsom een vaste opslag van 40% in plaats van 30%. De referentiemaand wordt maart in plaats van januari. Dit biedt ruimte voor musea die te maken hebben met seizoensgebonden activiteiten waardoor ze meer kans maken op de NOW-regeling. Van belang is verder dat musea bij ontslag hun medewerkers een scholingstraject moeten aanbieden.

Alle aanpassingen:

  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. De vaste opslag was een verzamelbedrag voor pensioenpremies en werknemersverzekeringen en geldt nu dus ook voor andere dan loonkosten. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  • Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
  •  Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag.

  •  Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.
  • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (in verlengde van TOGS-regeling
Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Dit geldt ook voor musea mits ze een van de genoemde SBI-codes hebben (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0). De regeling geldt namelijk voor de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Verlengde TOZO-regeling
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Lees meer hier.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.

Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Lees meer hier. Het boetevrij uitstel kunnen aanvragen blijft

Reacties