U bent hier

Werkgeverschap in tijden van Corona, d.d. 31-08-2020

Werkgeverschap in tijden van Corona, d.d. 31-08-2020

Hieronder valt te lezen welke steunmaatregelingen in het kader van Corona (nog) van kracht zijn of inmiddels zijn verlengd vanuit het noodpakket 3.0. Ook valt meer te lezen over een sociaal pakket van 1,4 miljard dat hulp kan bieden bij baanverlies en schulden. Het bedrag voor loopbaanadviezen uit het pakket NL leert door is helaas voor dit jaar al uitgeput.

Het huidige pakket aan noodmaatregelen van de rijksoverheid ter ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus, is verlengd tot 1 juli 2021. Ook veel musea kunnen aanspraak maken op één of meerdere van deze regelingen. Een samenvatting van alle maatregelen valt  hier te lezen. Per regeling gelden de volgende aanpassingen:

NOW regeling verlengd (NOW 2 en verder)
Een overzicht van alle informatie rondom NOW 2 (geldig tot 1 oktober 2020) en NOW 3 (vanaf 1 oktober 2020) is hier te vinden. De verlenging loopt vanaf 1 oktober a.s. drie keer drie maanden door. Werkgevers kunnen naar verwachting vanaf 16 november een aanvullende aanvraag indienen.

Musea die nu in aanmerking komen voor NOW krijgen bovenop de loonsom een vaste opslag van 40% in plaats van 30%. De referentiemaand wordt maart in plaats van januari. Dit biedt ruimte voor musea die te maken hebben met seizoensgebonden activiteiten waardoor ze meer kans maken op de NOW-regeling. Van belang is verder dat musea bij ontslag hun medewerkers een scholingstraject moeten aanbieden.

Alle aanpassingen van NOW 2:

  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. De vaste opslag was een verzamelbedrag voor pensioenpremies en werknemersverzekeringen en geldt nu dus ook voor andere dan loonkosten. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  • Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
  •  Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag.

  •  Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.
  • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (welke volgde op deTOGS-regeling en nu doorloopt tot in 2021)
Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Dit geldt ook voor musea mits ze een van de genoemde SBI-codes hebben. De regeling geldt namelijk voor de getroffen sectoren uit de oorspronkelijke TOGS-regeling. Deze regeling kan tot uiterlijk eind oktober 2020 worden aangevraagd.

Inmiddels is bekend geworden dat de TVL- MKB regeling doorloopt tot 30 juni 2021. Lees hier verder. 

Lees hier verder voor meer informatie

Verlengde TOZO-regeling (TOZO 2 en verder tot 1 juli 2020)
Het kabinet verlengt de regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Laatste nieuws is dat de TOZO-regeling opnieuw verlengd is tot 1 juli 2021.

Een aanvraag voor de huidige Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers doet u bij uw woongemeente. Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni 2020. Zie voor details voorwaarden en aanvraag de informatie bij uw gemeente. Informatie over de verlengde TOZO-regeling tot 1 juli 2021 is hier  te vinden  

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.

Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 januari 2021. Lees hier meer.

Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. De economische recessie is voorlopig niet voorbij en naar bepaald werk zal de komende tijd mogelijk ook geen vraag meer zijn. Voor sommige mensen betekent dat dat ze moeten omschakelen en zich moeten om- en bijscholen zodat ze andere taken kunnen vervullen binnen het bedrijf waar ze werken. Andere mensen verliezen hun huidige baan en moeten zich voorbereiden op een verandering van werk. Tegelijkertijd zullen sommige mensen een periode van serieuze zorgen om hun financiële positie tegemoet gaan. Meer informatie is hier te vinden. 

Reacties