U bent hier

Werkgroep deelt aanbevelingen ter verbetering van de LAMO

3 juni 2022

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van de Museumvereniging op maandag 25 mei 2022 zijn de aanbevelingen ter verbetering van de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) gedeeld met de leden. De werkgroep benadrukt dat vertrouwen de basis moet zijn en dat de LAMO dus niet onnodig belemmerend moet werken. De werkgroep stelt ook voor de doelstellingen te actualiseren. De inhoudelijke voorstellen gaan onder meer over de verruiming van de mogelijkheden tot bulkafstoting, vereenvoudigde afstoting en afstoting aan andere erfgoedinstellingen.

Advies
Het gehele advies is te downloaden in de bijlage van dit artikel (browser rechts boven, mobiele apparaten zie onder).

Vervolgstappen
De komende periode wordt er gewerkt aan het uitwerken van de nieuwe teksten en het format en de vormgeving van de publicatie. Overleg over de implementatie met o.a. Museumregister Nederland en Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) zijn ook onderdeel van deze tweede fase. Doel is een herziene LAMO in najaar 2022.

Aanleiding evaluatie
De museumbranche is collectief verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met erfgoed. Musea opgenomen in het Museumregister onderschrijven de Ethische Code voor Musea. De Ethische Code biedt musea houvast bij het professioneel beheren van hun collecties. De paragraaf over afstoting uit de Ethische Code is uitgewerkt in de LAMO, de Leidraad Afstoten Museale Objecten. Sinds 2016 hebben de musea ervaring opgedaan met de huidige LAMO, waarbij een aantal uitvoeringsknelpunten aan het licht is gekomen. Ook is sinds 2016 het denken over sommige onderwerpen veranderd. Om deze redenen is een evaluatie uitgevoerd door een
werkgroep bestaande uit leden uit diverse musea. De opdracht aan de werkgroep was om een advies uit te brengen met aanbevelingen ter verbetering van de LAMO, met inachtneming van de reacties op de enquĂȘte die eveneens door de leden was ingevuld.

Tags 
Collectie
Dossiers 
Afstoten

Reacties