U bent hier

Werkgroep Kwaliteitsborging levert visitatiekader voor rijksmusea op

In de aanloop naar de nieuwe cultuurperiode die start in 2021 heeft Minister Van Engelshoven de Museumvereniging opdracht gegeven om een voorstel voor een visitatiesysteem te doen. Tijdens de vergadering van de kring rijksmusea op 3 februari is een voorstel hiervoor besproken. Er bleek een stevig draagvlak voor het visitatiekader bij de kring. 

Maatschappelijke betekenis en kwaliteit centraal
In het visitatiekader geven de rijksmusea aan dat zij aan de ene kant de maatschappelijke betekenis van hun musea willen laten beoordelen. En aan andere kant willen de musea hun prestaties beoordeeld zien, afgezet tegen hun doelstellingen.

Erfgoedwet aanleiding voor visitatie
Zo’n visitatieproces heeft bij de rijksgesubsidieerde musea al eerder plaatsgevonden in de periode 2008-2012. Een reden om nu opnieuw een visitatie te organiseren is het feit dat de musea met ingang van 2021 volledig worden gefinancierd uit de Erfgoedwet, waarmee de vierjaarlijkse beoordeling door de Raad voor Cultuur is komen te vervallen.

Vervolg
Het voorgestelde visitatiekader is inmiddels aangeboden aan de Minister. De Minister zal het stuk voorleggen aan de Raad voor Cultuur die er een advies over zal geven. Naar verwachting voor het zomerreces kan de Minister dan het visitatiesysteem vaststellen. Voor vragen, neem gerust contact op met Beleidsmedewerker Public Affairs Lodewijk Kuiper (LKuiper@museumvereniging.nl of 06 – 57 67 74 06).

Tags 
Nieuws

Reacties