U bent hier

Wie is wie: Edwin van der Veldt

In de rubriek WIE IS WIE maken we maandelijks via een mini-interview kennis met een held of stille kracht uit de museumwereld. In een gevarieerd museumveld vertellen we alleen samen het verhaal en zo kunnen we gezamenlijk het publiek belang van musea verder versterken.

Deze maand maken wij kennis met Edwin van der Veldt.

Wat doe je bij welk museum/instelling en hoe lang al en wat heeft je daarin het meest verwonderd?

Als docent cultuurgeschiedenis aan de Reinwardt Academie probeer ik studenten uit te dagen hun fascinatie voor het verleden te combineren met een gezonde dosis kritische beschouwing. De uitdaging blijft altijd het verleden begrijpelijk te maken. Onmogelijk natuurlijk, maar belangrijk. Ik probeer mijn studenten altijd de kernvraag te laten stellen: wat dachten die mensen? Daar kom je achter door inlevingsvermogen maar ook een enorme dosis geduld: stel je oordeel uit, kruip in het hoofd (en hart) van al die interessante dode mensen om erachter te komen wat hun wereldbeeld was. Niet om ze uit te lachen, maar om kennis te maken met alternatieven voor je eigen denkwijze.

Belangstelling voor denkbeelden die anders zijn dan de jouwe – omdat ze op andere kennis, ervaringen, waarden of opvattingen zijn gebaseerd – is de kern. Neem afstand van je eigen belevingswereld en verdiep je in de ander. Doe moeite om het verhaal te begrijpen, om een object of plaats te leren lezen. Sommige historische objecten zijn onooglijk of alledaags, maar vertellen een fascinerend verhaal. Dus moet je moeite doen: als bezoeker of student om dat verhaal te achterhalen, en als museum of docent om dat verhaal over te brengen, of om mensen te verleiden zelf op zoek te gaan. Daar zijn heel veel goede voorbeelden (best practices) van te vinden in de erfgoedwereld. Voor mij persoonlijk werkt een rondleiding – liever door een mens dan door een app – het best. ‘Menselijke’ rondleiders kunnen subtieler inspelen en interacteren met hun publiek dan de beste audio- of VRtour. Oldskool menselijke overdracht, daarom houd ik er ook van om hoorcolleges te geven – of excursies in kleine kring op locatie.

Studenten zijn de afgelopen jaren kritischer geworden, en geëngageerder. Dat vind ik geweldig. Meerstemmigheid, inclusiviteit, diversiteit, het zijn thema’s die in het onderwijs op de Reinwardt Academie altijd centraal staan, en het debat met studenten en mensen uit de erfgoedwereld houdt mij scherp. Ik geloof overigens niet in waardevrij onderwijs, en denk ook niet dat mijn studenten mijn onderwijs als ‘waardevrij’ ervaren. Ik streef wel naar transparantie en een geëngageerd, rationeel debat waarin je ook emoties kan tonen en je standpunt kan uitspreken. Juist bij actuele maatschappelijke thema’s is dat cruciaal. In mijn college probeer ik dat debat historische context te geven.

Wat is je favoriete museum-/pronkstuk en waarom?

Plastiglomeraat in het Museon, onderdeel van de tentoonstelling One Planet.

Waarom?

Het is een afschrikwekkend mooi object. Een symbool voor het Antropoceen. Het raakt aan de grootste en meest relevante thema’s van de huidige menselijke en niet-menselijke geschiedenis: de klimaatcrisis en het massale uitsterven van soorten. Als je die volledig probeert te bevatten, zakt de moed je in de schoenen. De geschiedenis biedt dan overigens weinig troost of reden tot optimisme, maar wel genoeg inspirerende voorbeelden van moed. Een object als dit is een uitstekend startpunt voor debat en – hopelijk – actie.

Wat is de uitdaging voor komend jaar?

Een van de onderwerpen waar ik mij de komende jaren mee wil bezighouden is het agrarisch erfgoed in Nederland. Het Nederlands agrarisch landschap, de boeren, de dieren, de voedselproductie: het is lange tijd een vanzelfsprekend onderdeel geweest van onze samenleving. Maar dat staat onder druk en dat zie je nog weinig terug in het erfgoedlandschap. Zo’n actueel thema met verschillende opvattingen en belangen heeft ook consequenties voor musea, collecties, tradities en het landschap.

Lees alle interviews op de overzichtspagina van de Wie is wie.

Heb jij een interessant verhaal en wil je dit in de volgende Wie is wie vertellen? Neem dan contact op met Maxim de Heer: mdeheer@museumvereniging.nl

Dossiers 
Wie is Wie

Reacties