U bent hier

Wie is wie: Inge van de Graaf

In de rubriek WIE IS WIE maken we maandelijks via een mini-interview kennis met een held of stille kracht uit de museumwereld. In een gevarieerd museumveld vertellen we alleen samen het verhaal en zo kunnen we gezamenlijk het publiek belang van musea verder versterken.

Deze maand maken wij kennis met Inge van de Graaf

Wat doe je bij welk museum en hoe lang al en wat heeft je daarin het meest verwonderd?
Ik werk inmiddels al ruim 11 jaar als educatief medewerker bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Educatie wordt hier heel breed gezien; bij alles wat met de overdracht van verhalen heeft te maken, ben ik betrokken. Dat maakt mijn werk heel veelzijdig en vol mogelijkheden. Het museum werkt met een grote groep vrijwilligers die bijna alles wat voor de schermen moet gebeuren voor hun rekening nemen. Ik ben dagelijks onder de indruk van hun enthousiasme, grote inzet en betrokkenheid.

Wat is je favoriete museum-/pronkstuk en waarom?
Wat het Gevangenismuseum bijzonder maakt is de sterke verbinding met de omgeving. Het is een echt site-museum dat zijn betekenis ontleent aan de samenhang tussen de museale collectie, de huisvesting in een voormalig dwanggesticht en de ligging in een landschap dat wordt gekenmerkt door sporen van een bijzonder verleden. Bijna alle verhalen die we hier vertellen zijn op de een of andere manier verweven met het dorp Veenhuizen. Of het nu gaat om de ontstaansgeschiedenis vanuit de Maatschappij van Weldadigheid, de tijd dat Veenhuizen een gesloten bajesdorp was of het hedendaagse penitentiaire systeem, overal in de omgeving zijn daar voorbeelden van terug te vinden en is de geschiedenis voelbaar aanwezig.

Wat is de uitdaging voor komend jaar?
Het museum is bezig zich inhoudelijk verder te ontwikkelen door de twee grote verhaallijnen die nu in één expositie worden verteld van elkaar te scheiden. De expositie over de nationale geschiedenis van misdaad en vrijheidsstraffen krijgt een doorlopende verhaallijn. De expositie over de geschiedenis van Veenhuizen wordt uitgebreid, waardoor het unieke verhaal van het voormalige ‘Pauperparadijs’ nog beter tot zijn recht kan komen. Kortom, we staan voor een grote verbouwing én vernieuwingen.

Evt. een best practice waar je aan meewerkte die je graag zou willen delen.
Samen met theatergezelschap Garage TDI organiseerde het Gevangenismuseum een muziektheatertocht door Veenhuizen. De tocht voerde langs bijzondere locaties en nodigde de toeschouwers uit vanuit hun eigen leven te reflecteren op het denken over verpaupering, misdaad en straf en de ideeën over de maak- en heropvoedbaarheid van de mens. Het was verrassend en verfrissend om ‘onze’ verhalen op een heel eigen manier verteld en verbeeld te zien worden en onze missie vertaald te zien in een theatertocht.

Lees alle interviews op de overzichtspagina van de Wie is wie.

Heb jij een interessant verhaal en wil je dit in de volgende Wie is wie vertellen? Neem dan contact op met Anne Marie von Frijtag: avonfrijtag@museumvereniging.nl

Dossiers 
Wie is Wie

Reacties