U bent hier

WOZ

Elk jaar stelt uw gemeente de WOZ-waarde van uw museum vast. In januari of februari krijgt u de WOZ-aanslag per post. Binnen 6 weken kunt u bezwaar indienen en mogelijk een vermindering krijgen van deze onroerendezaakbelasting. U kunt hierbij hulp vragen aan Drevast, een adviesbureau op het gebied van bouw en waarderingen, gespecialiseerd in culturele gebouwen.
 

Positieve resultaten voor al 100 leden
Drevast zorgt inmiddels bij bijna 100 leden van de Museumvereniging voor besparingen op de WOZ belasting. De gerealiseerde verminderingen variëren van enkele honderden euro's tot soms enkele tienduizenden euro's per jaar. In de afgelopen 9 jaar zijn de totale besparingen voor de leden van de Museumvereniging opgelopen tot ongeveer € 2,7 miljoen.

Kosten
Speciaal voor leden van de Museumvereniging gelden de volgende voorwaarden: 

  • Drevast rekent geen kosten voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.
  • Indien Drevast vindt dat de waarde te hoog is vastgesteld, wordt door hen een volledige procedure gevoerd op basis van no cure no pay. Waarbij het honorarium staat gelijk aan 30% van de daadwerkelijk gerealiseerde vermindering, exclusief BTW, op de onroerendezaakbelastingen. Het honorarium is declarabel op het moment dat overeenstemming met de betreffende gemeentelijke belastingdienst is bereikt. Als de procedure leidt tot een extra uitkering of vergoeding van proceskosten, is dit deel een aanvulling op het honorarium van Drevast.  
  • Als geen vermindering of besparing wordt bereikt, is geen honorarium verschuldigd. 

Contact
Wilt u ook dat  Drevast de WOZ-waarde van uw museum beoordeelt? Of wilt nog meer informatie? Neem dan contact op met Jelte van Dijk van Drevast Tel: 030 - 6977 010 E: info@drevast.nl

Let op: Voordat u besluit bezwaar te maken is het raadzaam om na te gaan of vermindering van de WOZ-waarde leidt tot een vermindering van een gemeentelijke subsidie voor uw museum. Hierover kan Drevast u meer informatie geven.

Dossiers 
Wet- en regelgeving

Reacties