U bent hier

Het inclusieve museum - een praktische benadering

23
feb
vrijdag 23 februari 2018 - 14:00 tot 18:00 | Centraal Museum, Utrecht
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Centraal Museum gevel
Foto: Ernst Moritz

Het Museumcongres en de Museumkennisdag op 4 en 5 oktober van dit jaar staan in het teken van diversiteit. In opmaat hiernaartoe organiseert de sectie Kunstmusea drie bijeenkomsten omtrent het inclusieve museum. Hoe kunnen musea het brede palet van mensen met al hun achtergronden, vaardigheden en beperkingen meenemen in hun verhaal? Het programma is sectie-overstijgend, dus alle medewerkers van musea die zijn aangesloten bij de Museumvereniging zijn uitgenodigd. 

Afgelopen jaren is er veel gesproken over diversiteit en inclusie in musea. Hiervoor werd onder andere in 2011 de Code Culturele Diversiteit opgesteld. Deze code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit in instellingen te verankeren aan de hand van vier ‘P’s: Publiek, Programma, Personeel en Partners. Later is het gesprek breder getrokken en zijn ook geaardheid en fysieke/mentale beperkingen onderdeel geworden van het gesprek. Het doel van de bijeenkomsten georganiseerd door de sectie Kunstmusea is om aan de hand van deze vier P’s praktisch van gedachten te wisselen over het inclusieve museum. Waar lopen we in de praktijk tegenaan en waarin kan gezamenlijk optrekken barrières slechten waar een enkel instituut niet overheen komt? 

Via een experimentele discussiemethodiek ‘Open Space’ willen we professionals een omgeving bieden waarin ze geprikkeld kunnen worden om concrete stappen te zetten aangaande dit belangrijke thema. Open Space is een gespreksmethode waarin grote of kleine groepen mensen met eenzelfde uitdaging, effectief kunnen zoeken naar oplossingen. Een Open Space sessie kent geen vooraf vaststaande agenda. De deelnemers bepalen zelf aan het begin van de dag wat hun vragen zijn en kiezen zelf bij welk gesprek ze willen aansluiten. Door middel van een vaste vorm van gespreksstructuur en verslaglegging, kan een goede uitwisseling plaatsvinden.

Het proces bestaat uit drie momenten:

  1. In februari willen we professionals de ruimte geven hun eigen vragen en uitdagingen in te brengen en te bediscussiëren. Aan het eind van deze eerste sessie stellen de deelnemers elk hun eigen doelen vast voor de komende maanden. De doelen van de deelnemers kunnen variëren in grootte, per medewerker is wat er te bereiken valt natuurlijk verschillend. Elk van deze doelen draagt uiteindelijk bij aan een inclusief museum.  
  2. Medio mei komen we weer bij elkaar en kijken nu naar de vorderingen en vragen die zijn opgekomen tijdens het proces. Wat werkt wel, wat niet. Hier is ook ruimte voor de deelnemers van de eerste sessie om gericht collega’s of andere betrokken (bv. beleidsmedewerkers) mee te nemen, zodat breder gekeken kan worden naar knelpunten en gezocht kan worden naar oplossingen. 
  3. De laatste sessie vindt plaats rondom het Museumcongres en de Museumkennisdag. De deelnemers delen de resultaten, kijken naar welke doelen gehaald zijn en reflecteren op wat als ‘best practice’ kan worden begrepen en welke aanbevelingen gedaan kunnen worden voor verandering van randvoorwaarden.

Verder lezen:
http://codeculturelediversiteit.com/
http://www.openspace-events.nl/technologie.php

Aanmelden kan rechtsboven op deze pagina.

Reacties