U bent hier

TOERISME TOP 2020

28
sep
maandag 28 september 2020 - 09:00 tot 17:00 | speciale virtuele editie
Toevoegen aan persoonlijke kalender

De 3e editie van de TOERISME TOP stond dit jaar gepland in Gelderland op maandag 28 september 2020. Door de coronacrisis vindt er dit keer geen fysieke bijeenkomst plaats, maar wordt er gewerkt aan een speciale virtuele editie. De organiserende partijen (Gastvrij Nederland, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, Provincie Gelderland en NBTC) willen partijen met een belang bij de bestemming Nederland - ondernemers, bestuurders, kenniswerkers, marketingspecialisten en beleidsmakers – een platform bieden om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te inspireren en van elkaar te leren inzake mogelijke oplossingsrichtingen voor duurzaam herstel. Verbinding houden met elkaar en kennis uitwisselen is juist ook in deze tijden van het grootste belang.

Opzet TOERISME TOP 2020
Op maandag 28 september vindt een speciale virtuele editie van de TOERISME TOP plaats, in de vorm van een interactieve talkshow met diverse studiogasten, waaronder de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, vertegenwoordigers van de branches en experts. Als inhoudelijke opmaat naar de talkshow toe wordt vanaf begin september wekelijks een wervende, interactieve serie gepresenteerd. Daarin staan bepaalde thema’s centraal, bijvoorbeeld bezoekersmanagement, nieuwe verdienmodellen, duurzaamheid of gastbeleving, of bestemmingen zoals kust of stad. Rode draad is innovatie (‘hoe innoveren we ons de crisis uit?’). In een wekelijkse uitzending worden inspirerende voorbeelden en casussen gepresenteerd, vanuit ondernemers en beleidsmatig perspectief, worden randvoorwaarden besproken en belangrijkste take-outs en concrete handvatten gedeeld.

Ook wordt als ‘plus’ de mogelijkheid geboden aan geïnteresseerden om dieper op de inhoud van de casus in te gaan tijdens een interactieve vervolgsessie. We willen een breed scala aan initiatieven, verspreid over het land en verdeeld over alle sectoren, een podium geven.

Gezocht: best practices
Voor het programma zijn we op zoek naar best practices en initiatieven uit de toeristische sector, die de afgelopen maanden ten tijden van de coronacrisis zijn bedacht en die perspectief en inspiratie bieden aan ondernemers en beleidsmakers. Uit die voorbeelden moet de veerkracht blijken van ondernemers en beleidsmakers waarbij creativiteit en initiatiefrijk centraal staan. Maar ook de flexibele rol en samenwerking bij processen met de lokale/regionale overheden. Tijdens elke uitzending bieden we een aantal van deze best practices een podium. Hiervoor wordt vooraf door een professioneel camerateam een item op locatie opgenomen, waarvoor de betrokkenen worden geïnterviewd.

Criteria
Mogelijke best practices zijn:

 • Relevant/toepasbaar voor de toeristische sector
 • In geval van buitenlands initiatief: relevant/toepasbaar voor Nederland
 • Ontstaan ten tijde van of versneld tot stand gekomen door de coronacrisis
 • Op te schalen  naar / toe te passen voor andere ondernemingen / bestemmingen
 • Voorbeelden van bijzondere samenwerkingen

en kenmerken zich door een duurzaam en innovatief karakter.

Voorbeeld 1: pop-up restaurant Johan Cruijff Arena
Een wedstrijd kijken zit er voorlopig nog niet in, maar fans kunnen wel dineren op het gras van het stadion. Aan de rand van het veld komt een pop-uprestaurant te staan waar vier avonden per week steeds maximaal honderd mensen kunnen eten.

Voorbeeld 2: pop-up campings
eel mensen uit de evenementenbranche kwamen eerder dit jaar zonder werk te zitten. Tegelijkertijd wordt het dit jaar voor veel mensen 'vakantie in eigen land'. Plekken waar normaal gesproken niet gekampeerd wordt, worden nu ingericht als complete luxe campings door evenementenorganisatoren.

Voorbeeld 3: coronaproof optreden voor 100 man
en bijzonder optreden voor Guido Weijers maandagavond in Den Bosch. Hij stond voor honderd mensen op een podium. Bijzonder, want de regel is op dit moment dat voorstellingen maar voor maximaal dertig mensen zijn toegestaan. De cabaretier stond namelijk op een podium in de buitenlucht met daaromheen mobiele glazen cabines voor de toeschouwers.

Aanleveren best practices
Het projectteam stelt nu eerst een longlist met mogelijke best practices die een platform verdienen samen. Ideeën en voorbeelden kunnen worden aangeleverd bij het projectteam via info@toerismetop.nl. Voor specifieke vragen of toelichting kun je terecht bij Karlijn Eduard, via keduard@holland.com of 06-14501541.

Deadline voor het aanleveren van de casussen is woensdag 1 juli 12.00 uur.

Geef daarbij aan in de mail:

 • Beschrijving van het bedrijf / organisatie van de best practice en contactpersoon
 • Beschrijving in paar regels van het initiatief of de best practice
 • Wat is het bijzondere ervan?
 • Wat is het specifieke innovatieve?
 • Startdatum / startperiode
 • Welke andere partijen er betrokken zijn

Reacties