U bent hier

Groepen

Sectie PR & Marketing

Openbare groep

De sectie bevordert de professionalisering van museummedewerkers op het gebied van public relations, marketing, communicatie, sponsoring, pers en publiek. De sectie tracht dit doel te bereiken door:

Initatiefnemer

 • Gestart op 21 november 2017
 • Aantal leden: 99
 • Aantal bijdragen: 14

Sectie SIMIN

Openbare groep

SIMIN is de ‘Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland’ van de Museumverenging. De sectie houdt zich onder andere bezig met vraagstukken rondom digitalisering en inzet van informatietechnologie in musea, standaardisering en normering, digitale duurzaamheid en born digital erfgoed.

Initatiefnemer

EYE Filmmuseum
 • Gestart op 15 november 2017
 • Aantal leden: 62
 • Aantal bijdragen: 3

Sectie Culturen

Openbare groep

De sectie Culturen heeft als specialisatie het exploreren van de culturele ziel en identiteit; de culturele achtergronden van het menselijk denken en doen in de meest brede zin, dus inclusief kunst en (im)materiële cultuur. Muziek ,dans, poëzie en beeldende kunst zijn immers de dragers van diepgewortelde onderstromen en collectieve overtuigingen. De antropologische invalshoek is hierbij leidend.

Initatiefnemer

 • Gestart op 02 november 2017
 • Aantal leden: 12
 • Aantal bijdragen: 0

Sectie Kunstmusea

Openbare groep

Welkom bij de sectie Kunstmusea, belangenbehartiger van kunstmusea die zijn aangesloten bij de Museumvereniging. De leden van de sectie zijn beheerders of conservatoren van kunstvoorwerpen in een kunstmuseum of ze beheren een kunstcollectie in een gemengd museum.

Initatiefnemer

 • Gestart op 02 november 2017
 • Aantal leden: 23
 • Aantal bijdragen: 8

Sectie Historische Huizen

Openbare groep

De sectie Historische Huizen behartigt de belangen van ieder die zich direct of indirect bezighoudt met of zich inzet voor de instandhouding en het beheer van kastelen en historische (land)huizen met een museale functie. De definitie van historische huizen wordt ruim geïnterpreteerd, waarbij openstelling voor het publiek veelal de gemene deler is. 

Initatiefnemer

 • Gestart op 02 november 2017
 • Aantal leden: 14
 • Aantal bijdragen: 1