U bent hier

Groepen

Klankbordgroep Museumkaart

Besloten groep

Bij de totstandkoming van het 'Koersplan 2019' is naar goed gebruik de expertise ingezet van een klankbordgroep van museumdirecteuren. Gezien het groeiende belang van musea bij een gezonde exploitatie van de Museumkaart is behoefte aan een meer structureel overleg.

Initatiefnemer

Museumvereniging
 • Gestart op 08 september 2017
 • Aantal leden: 5
 • Aantal bijdragen: 1

Programmaraad

Besloten groep

Deze groepspagina is alleen toegankelijk voor de leden van de programmaraad. Tijdens de ledenvergadering is het beleidsplan 2017-2019 ‘Musea: van publiek belang’ goedgekeurd. Daarin staat onder meer één van de speerpunten van de Museumvereniging: het borgen en bevorderen van de hoge kwaliteit van musea.

Initatiefnemer

Museumvereniging
 • Gestart op 09 augustus 2017
 • Aantal leden: 8
 • Aantal bijdragen: 11

Redactieraad Museumcongres

Besloten groep

De redactieraad adviseert en denkt mee over het jaarlijkse Museumcongres. Het programma van het Museumcongres wordt samengesteld door de redactieraad. In 2018 bestaat de redactieraad uit: Benno Tempel (Gemeentemuseum Den Haag), Denise de Boer (Frans Hals Museum), Amito Haarhuis (Rijksmuseum Boerhaave) Erik de Jong (Museum aan het Vrijthof) en Sabine Huls (Museum de Voorde).

Initatiefnemer

Museumvereniging
 • Gestart op 09 augustus 2017
 • Aantal leden: 5
 • Aantal bijdragen: 1

Sectie Collecties

Openbare groep

Welkom bij de Sectie Collecties. De sectie biedt een platform voor discussie en kennisuitwisseling op het gebied van behoud en beheer van museale collecties. De sectie richt zich op museummedewerkers die zich bezighouden met collecties.

Initatiefnemer

Mauritshuis
 • Gestart op 02 augustus 2017
 • Aantal leden: 40
 • Aantal bijdragen: 2

Klankbordgroep musea & media

Besloten groep

De Klankbordgroep musea & media houdt zich bezig met het mediabeleid voor de hele museumsector, met als doel de band tussen publiek en museale collecties te versterken via massamedia. Vanuit de Museumvereniging werken we aan een toekomstvisie en een mediaplan. 

Initatiefnemer

Museumvereniging
 • Gestart op 19 juli 2017
 • Aantal leden: 6
 • Aantal bijdragen: 5