U bent hier

‘Land in samenhang. Krimp en regionale kansengelijkheid’.

woensdag 5 februari 2020 - 09:49

Door Minister van BZK Kajsa Ollongren is op 3 februari een studie (128 p.’s) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het bevat vijf essays van wetenschappers over ‘Land in samenhang. Krimp en regionale kansengelijkheid’. Kansengelijkheid is één van onze drie beleidsthema’s voor 2020-2022 van de Museumvereniging. Er staan enkele thema’s in voor de lange termijn die ook voor musea relevant kunnen zijn. 

Enkele highlights:

  • Het centrale pleidooi van de vijf wetenschappers is: ‘Rijk, maak beleid dat ten bate komt van héél Nederland. Beleidskeuzes zijn niet zonder consequenties: Randstad-denken werkt sociale ongelijkheid in de hand.’ Het essay stelt dat het generieke overheidsbeleid eigenlijk vaak Randstadbeleid is wat slecht aansluit bij het Randland. Vanuit het algemene belang van sociale cohesie in ons land stellen de wetenschappers zelfs dat het streven naar regionale kansengelijkheid gezien mag worden als onderdeel van de sociale grondrechten van burgers.
  • Concreet stellen de auteurs voor om in wet en regelgeving rural proofing te introduceren (p.115). Hiermee wordt een controle ingebouwd of beleid en wet- en regelgeving al dan niet nadelig uitpakken voor krimpgebieden. Dit is een advies aan de regering en Tweede Kamer. Het is aan hen hoe met dit advies om te gaan.
  • In het vijfde essay van Prof. Dr. Frank Cörvers stelt deze (p.110): ‘Ook op het terrein van cultuur en toerisme zou er meer regie van de nationale overheid verwacht mogen worden. Bij toerisme rijst de vraag waarom de Nederlandse regering niet meer druk zet achter de spreiding van toeristische activiteiten vanuit Amsterdam en omgeving over de rest van het land. Zo zou bijvoorbeeld een veel groter deel van de collecties van de musea in Amsterdam, waaronder van het Rijksmuseum, beschikbaar kunnen worden gesteld in andere musea zoals die van Groningen en Maastricht.’ Vanuit de Museumvereniging brengen we bij dit onderwerp altijd de nuance aan dat musea en hun collecties vaak op een historisch gegroeide locatie zitten dus dat verkassen lastig wordt, maar dat collectiemobiliteit, bruikleenverkeer en samenwerking in museale netwerken wel ondersteuning en bijbehorende middelen van de verschillende overheidslagen verdienen, aangezien bruikleenverkeer voor veel musea een aanzienlijke belasting is.
  • Er wordt gesteld dat een derde van Nederland een grensregio is die minder dan 30 Km van een grens af ligt. Dit is relevant voor bezoek van buitenlandse toeristen aan musea in de grensregio’s. Op 23 januari 2020 heeft het CDA bij een Kamerdebat over toerisme– na een gesprek met de Museumvereniging – verzocht of Staatssecretaris Keijzer kan onderzoeken welke rol de Museumkaart kan spelen in herhaalbezoek uit de grensregio’s, zie stuk MVwebsite.

Rechtsboven het gehele rapport.

Tags 
Nieuws

Reacties