U bent hier

Afspraken rond deelname aan de Museumkaart

donderdag 26 oktober 2017 - 10:13

Door een Deelnameovereenkomst Museumkaart en Algemene voorwaarden voor musea willen we de relatie tussen individuele musea of gelieerde instellingen en Stichting Museumkaart transparant maken. De formalisering van de staande praktijk in contractuele afspraken is ook nodig om aan te sluiten op de Gebruiksvoorwaarden voor Museumkaarthouders. 
 

Tot nu toe maakten musea of gelieerde instellingen van de Museumvereniging - die er voor kiezen om aan de Museumkaart deel te nemen - gebruik van een aanmeldformulier. Hierna ontvingen zij een bericht of deelname accoord was en met ingang van welke datum (1 januari of 1 juli). Voortaan willen we door een Deelnameovereenkomst Museumkaart – inclusief de Algemene voorwaarden Musea 2018 - de relatie tussen individuele musea of gelieerde instellingen en Stichting Museumkaart transparant maken. De formalisering van de staande praktijk in contractuele afspraken is ook nodig om aan te sluiten op de Gebruiksvoorwaarden voor Museumkaarthouders. Dat betekent dat we alle musea benaderen om tot ondertekening van het contract te komen.

De Algemene voorwaarden voor musea beschrijven zo veel mogelijk de huidige situatie. Er is één uitzondering: eventuele toeslagen. Vanaf 2018 mogen musea slechts incidenteel een toeslag aan kaarthouders in rekening brengen tijdens reguliere openingstijden bij een bijzondere, tijdelijke tentoonstelling. En alleen als zo’n tentoonstelling vanwege de internationale allure uitzonderlijk hoge tentoonstellingskosten met zich meebrengt. De toeslag moet eveneens gelden voor alle betalende bezoekers. Ook vragen wij musea toeslagen vooraf aan ons door te geven opdat we deze ruim voordat de tentoonstelling opent op museumkaart.nl kunnen publiceren.  

Begin 2018 krijgen aangesloten musea de Gids voor de Museumkaart toegestuurd waarin regelingen, beleid en de  handleiding zijn samengebracht. Deze gids is in de actuele versie zal vanaf dat moment altijd te raadplegen op Museumcontact.nl.

Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018 nemen we alle regelingen en procedures rond de Museumkaart in het nieuwe jaar extra onder de loep. We verwachten eventuele aanpassingen of aanvullingen op tijd te realiseren. Musea die een Deelnameovereenkomst met de Stichting Museumkaart hebben gesloten, zullen we tijdig informeren over wijzigingen.

Op 20 november aanstaande belichten we bovenstaande afspraken naast de financiële effecten van de Museumkaart graag tijdens een parallelsessie voorafgaand aan de Ledenvergadering in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Dan is er ook gelegenheid voor vragen.

Binnenkort krijgen de musea die de Museumkaart accepteren per post, het contract met bijlage, in tweevoud. We stellen het op prijs als u één ondertekend contract aan ons terugstuurt.

U kunt het modelcontract hier downloaden

Met vragen kunt u terecht bij Anne Marie von Frijtag op avonfrijtag@museumvereniging.nl of bij Mirjam Moll via mmoll@museumvereniging.nl

Reacties

Opnieuw problemen met bestellen, ben ingelogd en gemachtigd, maar waar is het bestelformulier? groet, Herman Frehe, Amsterdam Museum