U bent hier

Alle inwoners van ons land verdienen een betere bescherming van en investeringen in de Collectie NL

maandag 30 september 2019 - 17:30

De collectie Nederland is dynamisch, breder dan alleen schilderijen en is nooit ‘af’. De bescherming van cultureel erfgoed in particulier bezit moet beslist beter. Aldus het rapport van de commissie Pechtold over de bescherming van cultureel erfgoed. De Museumvereniging schaart zich pal achter deze conclusies. De vereniging bepleitte in de Tweede Kamer al investeringen in capaciteit en competenties van conservatoren om beheer van de – particuliere – collecties bij musea op voldoende niveau te kunnen borgen. De recent gepubliceerde Museumcijfers 2018 onderstrepen de urgentie hiervan.  

Begin 2019 heeft de Raad voor Cultuur in opdracht van minister Van Engelshoven (OCW) een onafhankelijke commissie ingesteld onder voorzitterschap van Alexander Pechtold, die zich buigt over de bescherming van waardevol erfgoed in particulier bezit. De commissie wijst op het essentiële belang van een toekomstbestendige Collectie Nederland, die ook voor volgende generaties van belang is. In het verlengde hiervan stelt de commissie dat een wettelijk verankerde structurele aanvulling van het Nationaal Aankoopfonds noodzakelijk is. Want de directe beschikbaarheid van voldoende financiële middelen om een cultuurgoed aan te kunnen kopen is een voorwaarde om te zorgen dat de voorwerpen voor Nederland behouden kunnen blijven.

Op papier is de bescherming van cultuurgoederen goed geregeld, maar de uitvoering ervan laat te wensen over, stelt de commissie. Een van de voorgestelde aanbevelingen betreft een bekendmakingsregeling en het verlengen van de termijn waarop potentiele kopers zich kunnen melden bij de minister. Dit geeft musea de tijd om voor dergelijke objecten en collecties middelen bijeen te brengen voor het behoud ervan. Wanneer de minister daarvoor via het Nationaal Aankoopfonds daadwerkelijk extra middelen beschikbaar stelt, is dat ook goed nieuws voor een groeiend en meer divers publiek, dat musea door aansprekende tentoonstellingen weten te bereiken.  

Het advies van de commissie Pechtold loopt vooruit op de evaluatie van de Erfgoedwet, vooralsnog gepland in 2021. Over de uitkomsten, die bijdragen aan een blijvende binding van alle inwoners van ons land met de Collectie Nederland, gaat de Museumvereniging graag in gesprek met de minister en de Raad voor Cultuur.

Tags 
Nieuws

Reacties