U bent hier

Beleidsbrief filantropie

donderdag 7 november 2019 - 11:07

Vrijdag 18 oktober heeft minister Dekker  (Rechtsbescherming) een beleidsbrief over filantropie gepubliceerd met daarin relevant nieuws voor de museumsector.

Recente ontwikkelingen in onze samenleving geven aanleiding voor het formuleren van expliciet overheidsbeleid ten aanzien van filantropie. In de beleidsbrief maakt de minister het overheidsbeleid expliciet aan de hand van drie rijksbrede speerpunten: het stimuleren van geefgedrag, het bevorderen van transparantie en betrouwbaarheid van de sector en het bevorderen van samenwerking tussen overheid en filantropie. Om meer inzicht te krijgen in ontwikkelingen in geefgedrag laat Minister Dekker de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) tweejaarlijks onderzoek doen naar de giften aan goede doelen. Ook zal het onderzoek door zowel de overheid als de sector filantropie benut worden in de beleidsvorming.

Daling giften
Dit tweejaarlijks onderzoek is relevant voor musea omdat giften voor musea heel belangrijk zijn, Museumcijfers 2018 laat een daling zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Waar giften in 2017 7% (36 miljoen) van de eigen inkomsten uitmaakte, is dat in 2018 6% (29 miljoen).

Conceptwetsvoorstel gulle gevers
In 2018 publiceerde Minister Dekker een conceptwetsvoorstel dat de gegevens van gulle gevers (giften boven de € 15.000) wilde publiceren. In de brief van 18 oktober laat de minister weten dat hij werkt aan een regeling om (buitenlandse) donaties aan maatschappelijke organisaties in Nederland transparanter te maken. Daarnaast belooft hij rekening te houden met de privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs. Hiermee komt hij tegemoet aan de brede kritiek op het conceptwetsvoorstel 2018 van vele maatschappelijke organisaties, waaronder de Museumvereniging.

Lees de volledige beleidsbrief hier

Reacties