U bent hier

Bij musea 16.000  deelnemers aan pilot met sneltesten

donderdag 29 april 2021 - 09:12

Tijdens de Nationale Museumweek hebben ongeveer 16.000 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een museum te bezoeken. Dat was onderdeel van de pilot met sneltesten, waaraan de Museumvereniging in opdracht van het ministerie van OCW meedeed. De pilot is nu afgerond en het openingsplan van het kabinet biedt perspectief voor álle musea om weer open te gaan voor publiek: met het protocol en zonder testdrempel. Musea kunnen veilig open.

Tijdens de pilot met sneltesten is van de 37.000 kaarten bijna de helft geboekt, namelijk 16.000 stuks. Dat meldt de Museumvereniging, die de pilot in opdracht van het ministerie van OCW realiseerde. Met deze pilots onderzoekt het kabinet of de maatschappij zo eerder én meer open kan. Dat aan heropening behoefte is, bleek: mensen die afgelopen week een museum bezochten, waren opgelucht en in  jubelstemming. Ook de betreffende musea zijn blij eindelijk weer bezoek te ontvangen.

De Museumvereniging vindt het bemoedigend dat zoveel mensen naar het museum willen. Toch waren er ook reacties dat mensen de verplichte sneltest en de afstand tot testlocaties als drempel ervaren. Mensen vinden sneltesten onnodig, omslachtig of tijdrovend, of hebben principiële bezwaren tegen een ‘testmaatschappij’. Andere mensen gaven aan liever te wachten tot museumbezoek zonder sneltest kan, mede omdat het openingsplan van het kabinet daarop zicht geeft.

Ook musea en de Museumvereniging zelf vinden dat musea veilig open kunnen met het coronaprotocol: er zijn geen besmettingen in musea gemeld. De Museumvereniging pleit daarom voor heropening van de musea zónder verplichte sneltest. Musea hebben vorig jaar, toen ze nog open waren, bewezen dat veilig bezoek zeer goed mogelijk is. Ook bezoekers ervaren musea als veilig, bleek uit onderzoek dat onderzoeksbureau Validators in opdracht van de Museumvereniging deed.

Musea willen snel open en toezegging noodsteun is nodig
Musea zien ernaar uit in mei weer open te mogen. Volgens het openingsplan van het kabinet zou dat per 26 mei weer kunnen voor álle musea. Het coronaprotocol blijft daarbij gelden: zo hebben musea vaste looproutes, desinfectiemiddelen en wordt er afstand gehouden. Bij heropening kunnen musea weer eigen inkomsten genereren, en vooral doen wat ze het liefst doen: publiek ontvangen om die met tastbare ervaringen weer te verrassen en verrijken met de verhalen bij het erfgoed dat van ons allemaal is.

In 2019 hebben zo'n 1,4 miljoen kaarthouders ruim 9 miljoen bezoeken gebracht, waarvoor de musea meer dan 60 miljoen euro hebben ontvangen. Door de verplichte sluiting verliezen de musea samen 10 miljoen per week aan inkomsten. Het kabinet heeft noodsteun toegezegd tot eind juni, waardoor een deel van dat verlies wordt opgevangen. Musea maken zich zorgen over de toekomst. Het zal nog lang duren voor mensen weer onbeperkt naar musea mogen, en voor bezoekers dat zij ook weer in dezelfde getale als in 2019 naar musea gaan. Daarom is dringend nodig dat er noodsteun vanaf 1 juli 2021 wordt toegezegd.

Musea die aan de pilot deelnemen
Zeventien musea deden mee aan de pilot. Ze waren elk drie aaneengesloten dagen open. Het gaat om:
Drents Museum, Assen | Fries Museum, Leeuwarden | Jopie Huisman Museum, Workum | Groninger Museum, Groningen | Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch | Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem | Bonnefanten, Maastricht | Hermitage, Amsterdam | Scheepvaartmuseum, Amsterdam | Teylers Museum Haarlem | Slot Loevestein, Poederooijen | Luchtvaartmuseum Aviodrome, Lelystad | Museum De Fundatie, Zwolle | Spoorwegmuseum, Utrecht | Museum Prinsenhof, Delft | Wereldmuseum, Rotterdam | Zeeuws Museum, Middelburg.

De musea die deelnamen aan de pilot zijn in samenspraak met het ministerie van OCW en de 25 veiligheidsregio’s geselecteerd. Daarbij is gelet op spreiding - in iedere provincie tenminste één museum - museumgrootte en type collectie.

Reacties