U bent hier

Bijdrage miljoen euro Van Baaren Stichting voor Centraal Museum en Museum Catharijneconvent

woensdag 24 februari 2021 - 11:49

De Van Baaren Stichting heeft toegezegd opnieuw met een bedrag van honderdduizend euro per jaar bij te willen dragen aan de activiteiten van zowel het Centraal Museum als Museum Catharijneconvent in Utrecht voor de periode 2021-2025.

‘We willen het Centraal Museum en Museum Catharijneconvent helpen om dromen te realiseren, die anders onbereikbaar blijven,’ aldus voorzitter Rob van Warmerdam van de Van Baaren Stichting. De bijdrage wordt aangewend voor verdieping van de kennis van de collectie en museale activiteiten. De uitwerking van kennis in tentoonstellingen en doorontwikkeling van de vaste opstelling vallen hier eveneens onder. Beide musea hebben al langer een hechte relatie met de Van Baaren Stichting.

Centraal Museum
Zo droeg de Stichting bij aan de tentoonstellingen ‘De Wereld van Pyke Koch’, ‘Dromen in Beton’ en ‘De Ommuurde Stad’, alsmede de door Z.M. Koning Willem Alexander geopende blockbuster Utrecht, Caravaggio en Europa’. Dankzij financiering door de Van Baaren Stichting kon het Centraal Museum tevens jonger publiek trekken: busvervoer voor scholieren maakte het mogelijk om meer leerlingen uit de regio naar het museum te trekken en jongeren konden genieten van een eigen programmering tijdens Centraal Laat. Een recente kers op de taart vormt de verwerving van het werk van David de Haen, De kruisdraging, ca. 1617/19 die mede mogelijk werd gemaakt door de Van Baaren Stichting. Artistiek directeur Bart Rutten: ‘De Van Baaren Stichting heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbreden van ons publiek, alsmede het neerzetten van een ambitieus tentoonstellingsprogramma en uitbreiding van de collectie. Hun bijdrage is juist nu extra waardevol om ook mooie plannen in de toekomst te kunnen blijven realiseren.’

Museum Catharijneconvent
De familie Van Baaren was zeer betrokken katholiek meelevend en mede vanuit die achtergrond financiert de Van Baaren Stichting vele projecten van Museum Catharijneconvent, het Rijksmuseum voor christelijke kunst. De afgelopen jaren financierde de Van Baaren Stichting onder meer tentoonstellingen als ‘Body Language’, ‘North & South’,  ‘Maria’ en ‘Franciscus’. Daarnaast maakte deze bijdrage het aanstellen van een junior conservator middeleeuwen en een conservator voor internationale kerken mogelijk. Het onderzoek naar het erfgoed in situ in de belangrijkste kerken van Nederland en de ontwikkeling van programmering in samenwerking met de Catharinakathedraal mag niet onbenoemd blijven, evenals de bijdrage van de Van Baaren stichting aan het busvervoer voor 'Feest!' en de Utrechtzaal in de vaste opstelling. Directeur Marieke van Schijndel: ‘De Van Baaren Stichting heeft steeds oog voor de lange termijn en voor experiment. Door hun bijdrage investeren we volop in talentontwikkeling, kennis en onderzoek. Het gaat hier om de levensadem van ons museum. Juist in deze uitdagende tijd geldt het belang hiervan onverkort.’

Tags 
Nieuws

Reacties