U bent hier

Bredere en blijvende binding met museale collecties staat centraal in stelseladvies Raad voor Cultuur

donderdag 11 april 2019 - 16:12

De Raad waardeert de kwaliteit van musea en stelt daarom extra investeringen voor in de periode 2021-2024. Maar de Museumvereniging vindt de financiering van wettelijke taken nog steeds onvoldoende.

Extra investeringen voor een sterkere binding van álle inwoners van ons land met museale collecties, dat is waar de Raad voor Cultuur de regering toe oproept in ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’. Om de museale kwaliteit te verstevigen, adviseert de Raad onder meer een impuls voor gemeentelijk en provinciaal gefinancierde musea met een landelijke rol (€3,5 miljoen van het rijk met cofinanciering andere overheden), een stimulans voor kleinere en middelgrote musea bij het Mondriaanfonds (€2 miljoen) en de overheveling van musea met wettelijke taken vanuit de basisinfrastructuur naar de Erfgoedwet. Het komt de kwaliteit ten goede om musea juist te belonen voor hun inzet voor publieksvergroting en –verbreding nu de branche meer eigen inkomsten genereert dan subsidies ontvangt. De Museumvereniging, brancheorganisatie van ruim 400 Nederlandse musea, is blij met dit advies maar plaatst een aantal kanttekeningen.

Het is geen gek idee van de Raad om naast de middelen voor behoud en beheer van de collecties waarvoor de rijksoverheid zorgplicht draagt, ook die voor presentatietaken geheel onder de Erfgoedwet te brengen. Musea krijgen hiermee meer langjarige zekerheid. Maar het afzonderen van een budget uit de bestaande middelen voor innovatieve plannen op het gebied van publieksactiviteiten en educatie is niet wenselijk zo lang de musea onvoldoende middelen krijgen voor adequate uitoefening van hun wettelijke taken. Vandaar dat de Museumvereniging pleit voor extra middelen.

De Raad stelt terecht dat er op middellange termijn meer middelen voor musea nodig zijn om er daadwerkelijk voor te zorgen dat een breder publiek toegang krijgt tot museale collecties. Met als doel dat alle Nederlanders vertrouwd raken met ons gezamenlijke erfgoed en het grote verhaal van de mensheid en de wonderen van techniek en natuur. Omdat deze richting geven aan wie we zijn en waar we naar toe gaan.

Lees hier het hele advies van de Raad voor Cultuur Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur.

Over de Museumvereniging
In deze snel veranderende tijden zijn musea misschien wel belangrijker dan ooit. Musea vertellen ons verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen. Je kunt je er verwonderen, laten verrassen en verrijken. Het zijn plekken van ontmoeting, verbinding en bijzondere ervaringen: waar een leven lang leren tot leven komt. Want musea bewaren, onderzoeken en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. 

Samen met ruim 400 musea versterkt de Museumvereniging, als brancheorganisatie, het publieke belang van die Nederlandse musea. Door een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te stimuleren. Daarvoor zijn een stevig draagvlak, een groot verdienvermogen en een hoge kwaliteit van de museumsector noodzakelijk.

Tags 
Politiek Nieuws

Reacties