U bent hier

Call for proposals IMP conferentie ‘Intangible Cultural Heritage, Museums and Cultural Policies’

donderdag 27 december 2018 - 17:24

LAMOT/Museum Hof van Busleyden, Mechelen (BE); 7-8 mei 2019
Deadline: 21 januari 2019

In kader van het internationale Intangible Cultural Heritage & Museums Project (IMP) waarin het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland betrokken is, vindt op 7 en 8 mei 2019 de vijfde internationale conferentie en expertmeeting plaats.

In congrescentrum LAMOT en Museum Hof van Busleyden, Mechelen, zullen we van gedachten wisselen, reflecteren op praktijk en theorie, en debatteren over de raakvlakken, mogelijke wisselwerkingen en kruisverbanden tussen musea enimmaterieel erfgoed. De focus ligt daarbij op cultuurbeleid.

Mechelen.jpg

Museum Hof van Busleyden © Museum Hof van Busleyden, Mechelen – foto: Sophie Nuytten

Erfgoed wordt gemaakt en ontwikkeld in een sociale en politieke context. Wat zijn de effecten van cultuurbeleid (zowel internationaal als national, regionaal en lokaal) op het werk van musea die zich bezighouden met immaterieel erfgoed? Welke strategieën en benaderingswijzen worden naar aanleiding hiervan ontwikkeld? En hoe ontplooien musea – als reactie hierop – praktijken gericht op het borgen van immaterieel erfgoed?

Dit zijn enkele van de vragen die op de conferentie zullen worden bediscussieerd. Voor gedetailleerdere informatie zie: https://www.ichandmuseums.eu/en/call-for-proposals-mechelen

De Call for Proposals richt zich specifiek op musea die samenwerken met immaterieel erfgoedgemeenschappen. We kijken uit naar inzendingen van inspirerende cases. De deadline is 21 januari 2019. Uit alle inzendingen worden eind januari 2019 door de stuurgroep van het project drie musea uit Nederland geselecteerd die mogen deelnemen aan dit tweedaagse uitwisselingsmoment in Mechelen. De kosten voor de reis en het verblijf worden gedragen door IMP.

Vragen kunnen gericht worden aan Sophie Elpers, s.elpers@immaterieelerfgoed.nl

Tags 
Nieuws

Reacties