U bent hier

Conferentie 'Verzamelen Immaterieel Erfgoed': Oproep voor presentaties

donderdag 11 juli 2019 - 13:08

Hoe verzamel je levend en dynamisch erfgoed? Wat betekent verzamelen in het kader van immaterieel erfgoed? Met welk doel wordt het verzameld? Welke methodieken zijn er? Wat is de rol van beoefenaren van dit erfgoed in het proces van verzamelen en waarderen? Musea, archieven, bibliotheken en andere culturele instellingen worden tegenwoordig geconfronteerd met grote transformaties in de samenleving. Van de instellingen wordt verwacht dat zij een actieve en kritische rol in de maatschappij spelen. De rol van musea bijvoorbeeld is dermate aan het veranderen, dat ICOM, de International Council of Museums, oproept om de museumdefinitie aan te passen aan de hedendaagse uitdagingen op het gebied van duur-zaamheid en ethiek en aan de culturele en sociale verantwoordelijkheden van musea in de 21e eeuw. Daarnaast wordt, in de nieuwe museologie, een belangrijke rol toegedicht aan erfgoed-gemeenschappen om zo bredere groepen in de samenleving te betrekken bij het proces van verzamelen.

Hoe sluit het verzamelen van immaterieel erfgoed bij deze transformaties aan en welke kansen biedt het? Kansen voor gemeenschappen om het erfgoed te presenteren en te borgen? Kansen voor musea om dichter bij de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en discussies te staan? Kansen voor het publiek om inzicht te krijgen in verrassende en inspirerende vormen van immaterieel erfgoed en daarme te reflecteren op hun eigen identiteit?
De eendaagse conferentie ‘Verzamelen van Immaterieel Erfgoed’ die op 11 oktober 2019 in de LocHal in Tilburg plaatsvindt, probeert antwoord te vinden op deze vragen. Het betreft een samenwerking van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Werkplaats immaterieel erfgoed (Vlaanderen).

Wij zijn geïnteresseerd in praktijkvoorbeelden, methodieken en technieken, maar ook meer theoretische benaderingen van het verzamelen van immaterieel erfgoed. Daarbij begrijpen wij de term ‘verzamelen’ in een ruime zin.
Drie onderwerpen zullen centraal staan:

•participatief verzamelen en presenteren – kansen en uitdagingen van desamenwerking tussen conservatoren enerfgoed-beoefenaren
•verzamelen van ontastbare immateriëlecultuur – zoals rituelen, feesten, oralecultuur, performances, kennissystemen
•meerstemmigheid en ‘waarderen’ vanimmaterieel erfgoed – waarbij verschillende mensen verschillende visies enposities kunnen innemen over een bepaalde vorm van immaterieel erfgoed.

Hiermee willen wij graag musea, archieven, bibliotheken en andere collectionerende instellingen in Nederland en Vlaanderen oproepen om een bijdrage te leveren aan de conferentie ‘Verzamelen van Immaterieel Erfgoed’ op 11 oktober 2019 in Tilburg.

Het betreft kernbegrippen die een belangrijke rol spelen bij het verzamelen van immaterieel erfgoed en die wijzen op de centrale rol van beoefenaren; het feit dat het bij immaterieel erfgoed om het doorgeven van kennis en knowhow van praktijken en handelingen gaat; de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden.
Ook indien u een presentatie over een of meerdere van deze onderwerpen wilt geven die niet direct gaat over immaterieel erfgoed, maar wel als inspiractie zou kunnen dienen, bent u zeer welkom om een voorstel in te dienen.

Ook andere onderwerpen of benaderingen van verzamelen van immaterieel erfgoed dan de boven genoemde zijn welkom.
In het ochtendprogramma is er ruimte voor bijdragen van 15 minuten, in het middagprogramma zijn de presentaties ingebed in workshops en zijn zij daarom iets korter (7 minuten). Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Werkplaats immaterieel erfgoed zullen de indeling van de presentaties op zich nemen.
Midden augustus wordt meegedeeld welke voorstellen voor presentaties geaccepteerd zijn. Voor de presentaties die zullen worden uitgevoerd op 11 oktober is een onkostenregeling van toepassing.

Abstracts van niet meer dan 250 woorden kunnen tot 5 augustus worden ingediend: kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met:
Sophie Elpers: s.elpers@immaterieelerfgoed.nl, +31 (0)6 - 1357 8692
Floortje Vantomme: floortje@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be, + 32 (0)473 3819 07

Reacties