U bent hier

Coronaondersteuning Kunstenaarshonorarium voor 2022

donderdag 3 maart 2022 - 14:06

Het ministerie van OCW heeft opnieuw een budget vrijgemaakt om beeldende kunstinstellingen te ondersteunen bij toepassing van de richtlijn kunstenaarshonoraria in 2022. De regeling Kunstenaarshonorarium is een tijdelijke regeling en wordt gefinancierd uit het steunpakket voor de culturele sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19. Aanvragen is mogelijk tot het budget voor de regeling is uitgeput.

Aanvragen moeten compleet zijn ingediend voordat deze kunnen worden toegekend. Er worden geen reserveringen (met lumpsum bedragen) meer uitgegeven. Lees welke benodigde informatie wordt gevraagd in de checklist van de regeling.

Instellingen (presentatie-instellingen en musea) die onderdeel zijn van de BIS in 2021-2024 of die voor 2022 een meerjarige Bijdrage Kunstpodia of Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen krijgen komen niet in aanmerking voor deze coronabijdrage. Deze voorwaarde geldt omdat deze instellingen al op een andere wijze compensatie hebben ontvangen voor de betaling van honoraria aan kunstenaars.

Vanaf 2021 moeten culturele instellingen die een bijdrage van het Mondriaan Fonds ontvangen onder andere de Fair Practice Code onderschrijven. Toepassing van de Fair Practice Code betekent onder meer dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Klik hier voor meer informatie.

Reacties