U bent hier

Debat 28 september 2021 coronasteun voor cultuur

donderdag 30 september 2021 - 14:24

Dinsdagavond 28 september 2021 debatteerde de Tweede Kamer over de coronasteun voor cultuur. De aanleiding van het debat was de aankondiging van het kabinet in de Kamerbrief van minister van Engelshoven dat de corona steunpakketten grotendeels eindigen in het derde kwartaal. De belangrijkste punten van het debat zetten we hier voor je op een rij.

 • Tijdens het debat was volop aandacht voor musea. De minister had er zelfs een apart blok voor ingeruimd in haar spreektijd. Door verschillende woordvoerders van o.a. D66 en de PvdA werd aandacht gevraagd voor de situatie bij zowel kleine musea door het hele land als de grotere musea, die aankijken tegen tegenvallende bezoekersinkomsten en/of dreigende tekorten. De Minister gaf aan dat voor deze instellingen de aangekondigde maar nog niet verstrekte 36,5 miljoen euro aan steun na berekening door de VNG nog naar gemeenten komt. 
   
 • Vanuit de Museumvereniging zorgen we ervoor dat de VNG goed geïnformeerd wordt. Tegelijkertijd is het erg verstandig om als museum zelf je gemeente te attenderen op je tekorten en/of inkomstenderving, in het bijzonder die van Q3 en Q4. Zij kunnen via de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken (dat over de uitkering van de gelden gaat) aanspraak maken op extra steun. 
   
 • De minister ging ook in op de situatie bij de rijksmusea. Ze deelde dat een aantal van hen een hele goede zomer hebben gedraaid maar dat bij andere musea er wel degelijk zorgen leven. De minister beloofde dat daarin maatwerk geleverd wordt en zij gaf aan dat ze de afspraak gemaakt heeft met het Ministerie van Financiën dat de deur openstaat, voor steun bij instellingen die dit nodig hebben.
   
 • De minister ging ook uitgebreid in op vragen over het herstelplan voor de culturele sector. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling voor cultuur op 22 november zal ze een contourenbrief sturen over de invulling van het herstelplan. Meerdere Kamerleden bepleiten om uit de middelen van het Europese herstelfonds voor Nederland (RRF) 2 procent voor cultuur te oormerken en dit in te zetten voor voortzetting van specifieke steun voor de culturele sector. De minister gaf aan dat zij zich hard zal maken voor deze middelen, maar ook dat de invulling van het hele pakket van dit herstelfonds binnen de formatie op tafel ligt. De minister noemde ook uitgebreid dat zij in gesprek is met de Taskforce Culturele en Creatieve sector (waar de Museumvereniging ook onderdeel van is), onder andere over de invulling van het herstelplan. 
   
 • Er was ook veel aandacht voor de positie van makers en zzp’ers in de sector, waarvan velen ander werk hebben moeten zoeken. De minister gaf aan dat een fundamentele oplossing voor dit vraagstuk ligt in een structurele verhoging van het cultuurbudget, maar dat bijvoorbeeld in een herstelpakket ook al aandacht besteed kan worden aan minimumtarieven voor zzp’ers.
   
 • De minister gaf aan dat Kickstart Cultuurfonds nadenkt over een vervolg op de steun die afgelopen jaar verstrekt is en waar meer dan 350 musea een bijdrage uit hebben ontvangen. 

Reacties