U bent hier

Debat Cultuurbegroting voor 2022

vrijdag 26 november 2021 - 14:03

Maandag 22 november debatteerde de Tweede Kamer met Minister Van Engelshoven over de Cultuurbegroting voor 2022. Tijdens het debat was bij meerdere onderwerpen het demissionaire karakter van het kabinet reden dat de minister actie aan het volgende kabinet laat. Voorafgaand aan het debat heeft de Museumvereniging de woordvoerders van D66, VVD en CDA gesproken en het belang van alle musea onder hun aandacht gebracht. Hieronder zetten we de voor musea meest relevante aandachtspunten uit het debat op een rij:

  • Over een eerder gereserveerd bedrag van 51,5 miljoen euro voor lokale cultuur, zoals musea en theaters, voor Q3,2021 werden diverse vragen gesteld. De minister beloofde dat het geld in december aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd. Er wordt gespecificeerd per gemeente en per provincie welk bedrag beschikbaar komt voor cultuur. De minister beloofde daarbij om zelf een brief te schrijven aan alle wethouders cultuur en provincies. Zodra het beschikte bedrag per gemeente bekend is, zullen wij dit met jullie delen via de directeurenmail verzien van een voorbeeldbrief om een beroep te doen op deze middelen.
  • Meerdere niet-coalitiepartijen, variërend van PvdA tot Groenlinks vroegen om een voortzetting van coronanoodsteun ook in 2022. Zo diende de PvdA een motie in om scenario’s voor aanvullende steunpakketten voor te bereiden voor zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde instellingen, waaronder theaters en musea. Groenlinks diende een motie in om tot overbruggingssteun voor de culturele sector te komen voor deze winter. Het ziet er echter niet naar uit dat er politiek draagvlak is voor deze moties.
  • Verder sprak het CDA zich uit voor museumbezoek door scholen en maakte D66 zich hard voor de 51,5 miljoen voor lokale cultuur en diende een motie in om de 2% die Nederland toekomt uit het Europees Herstelfonds te besteden aan cultuur (hier is overigens nog geen politieke meerderheid voor).

  • De Partij voor de Dieren had een kritische oproep tegen bedrijven die cultuur sponsoren en vroeg de minister hierover het gesprek aan te gaan met het veld en diende een motie daartoe in. De minister was stellig in haar beantwoording: culturele instellingen zijn voor hun inkomsten afhankelijk van sponsoring. Het is aan henzelf om hun sponsors te kiezen. Ze wees ook op het gat in de inkomsten dat zou vallen bij culturele instellingen als er een verbod voor specifieke bedrijven zou komen.

  • Er is gesproken over het idee om de BIS te verlengen met twee jaar. De minister gaf aan dat er dan wel 25 miljoen euro aan dekking ergens voor moet worden gevonden. Er is geen beslissing over genomen, waarmee het naar verwachting aan het volgende kabinet is.

Lees hier alle ingediende moties. Dinsdag 30 november wordt gestemd over de moties.

Reacties