U bent hier

Enquête “Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven“

dinsdag 10 september 2019 - 11:11

Werken voor musea verrijkt je leven! Medewerkers in de sector vinden gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven belangrijk. Bij de onderhandelingen over de Museum CAO 2018 hebben werkgevers en werknemers ook afgesproken om in kaart te brengen wat duurzame inzetbaarheid voor medewerkers betekent. Om die reden hebben we in samenwerking met Solon een enquête ontwikkeld om hier meer inzicht in te krijgen. De uitkomsten bieden medewerkers en werkgevers handvatten om verder invulling te geven aan dat wat nodig is om gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven.

Door een representatieve steekproef kunnen we een beeld van de hele museumsector schetsen. De steekproef is genomen uit alle musea door het hele land met betaalde krachten. Vandaar dat is gekozen voor musea een omzet vanaf € 300.000. We zullen niet iedereen bevragen.

Ontvang jij als museummedewerker in de week van 23 september via mail het verzoek de digitale enquête (via Solon’s server) in te vullen, vul deze dan uiterlijk vrijdag 18 oktober in. 

Juist door de inbreng van medewerkers zélf krijgen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een beeld wat nodig is om gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. Daarmee kunnen we handvatten aanreiken die daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften van jou als medewerker en als museum. Op deze manier help je niet alleen jezelf, maar help je ook invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid in de museumsector. En blijft werken voor musea je leven verrijken! De resultaten verwachten we bij begin 2020 te delen.

Tags 
Agenda

Reacties