U bent hier

Enquête culturele organisaties en zzp-ers

maandag 4 februari 2019 - 12:45

De Boekmanstichting nodigt u uit om mee te werken aan een enquête. De enquête vormt een belangrijk onderdeel van het bredere onderzoek naar de inzet van vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (VSW’ers) in de culturele en creatieve sector dat de Boekmanstichting momenteel uitvoert. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de vraag of deze inzet zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt. Doen deze VSW’ers werk dat eigenlijk door betaalde krachten gedaan zou moeten worden of zijn hier eigenlijk geen aanwijzingen voor?

Uw bijdrage is van groot belang om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie zoals deze momenteel is. De tijd en moeite die u neemt voor het invullen wordt dan ook zeer gewaardeerd. Deze enquête wordt uitgezet via verschillende branche- en belangenverenigingen om een beeld te krijgen van zo veel mogelijk disciplines en werkvormen binnen de sector.

De resultaten van deze enquête zullen worden opgenomen in het eerder genoemde onderzoek en worden gepresenteerd in een rapport dat publiekelijk toegankelijk zal zijn. Uw antwoorden blijven ten alle tijden anoniem. Het invullen van de enquête zou niet meer dan 10 minuten van uw tijd hoeven kosten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de regiegroep van de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve Sector 2017-2023. De Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) is aanjager van het arbeidsmarktagendapunt over VSW’ers.


Culturele organisatie of zzp-er en heb je 10 minuten? Vul dan nu de enquête in!

naar de enquête

Tags 
P&O Nieuws HR

Reacties