U bent hier

Enquête Museumcongres

dinsdag 13 maart 2018 - 15:59

Het thema van het Museumcongres 2018 is diversiteit. De invulling van dit thema wordt gebaseerd op de 4 P’s van de Code Culturele Diversiteit; Personeel, Publiek, Programma en Partners. Voor de museumsector gaat het om verscheidenheid in musea.

Het is met het oog op de toekomst van belang om een breed draagvlak te behouden voor onze museale collecties en de binding van elke Nederlander met die collecties te versterken. Niemand uitgezonderd! Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen toewerken naar een toekomst met diversiteit van, door en in musea? Wat is daarin de maatschappelijke opdracht van musea?

Graag stellen wij u enkele vragen over uw ervaringen met de 4 P’s. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5 minuten van u tijd in beslag. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Link naar enquête

Reacties