U bent hier

Europese Museumkaart: van publiek belang?

donderdag 25 oktober 2018 - 13:30

In 2019 maakt het Europees Parlement 2 miljoen euro vrij voor het opzetten van een Europese Museumkaart. Het parlement stemde in met dit voorstel van Marietje Schaake (D66).

Europese Museumkaart

Het is lovenswaardig dat er ook in Europees verband wordt nagedacht om museumbezoek te stimuleren en daarmee ook het verdienvermogen van musea te vergroten. Bovendien is het goed nieuws dat het succes van de Museumkaart, een initiatief van de Nederlandse musea zelf, wordt gezien en erkend, ook buiten onze landsgrenzen.

De subsidie uit Brussel wordt gebruikt om de haalbaarheid van de Europese kaart te onderzoeken en eventuele opstartkosten te dekken. Wie het onderzoek gaat doen en waar de verantwoordelijkheid voor die Europese kaart komt te liggen, is nog niet bekend. De Museumvereniging is benieuwd naar de bewijsvoering van een duurzame exploitatie van zo’n EU-kaart die aantrekkelijk is voor het publiek én meerwaarde heeft voor de musea.

De Nederlandse Museumkaart

De Museumkaart, met 1,35 miljoen kaarthouders, levert de Nederlandse musea volgens Museumcijfers 2017 €62 miljoen op ofwel 10% van de totale eigen inkomsten van de sector. Het is nog de vraag of een (gesubsidieerde) Europese kaart geen oneigenlijke concurrentie zal zijn of schade aan zal richten aan de bestaande nationale en regionale museumpassen. De Museumvereniging heeft zusterorganisaties in Finland en België geholpen bij het opzetten van hun nationale museumpassen. Voor de Museumkaart in Nederland geldt sinds kort dat naast inwoners van ons land, ook die van andere lidstaten van de Europese Unie, deze kunnen aanschaffen en registreren op hun huisadres.

Hoe werkt de Museumkaart?

Het principe achter de Museumkaart in Nederland is eenvoudig. Het bedrag dat kaarthouders voor de Museumkaart betalen gaat in een grote geldpot. Het geld in die pot wordt jaarlijks verdeeld onder de deelnemende musea. Dit gebeurt op basis van de toegangsprijs en het aantal kaartbezoeken dat musea krijgen. Kaarthouders kunnen met de kaart gedurende een jaar eindeloos meer dan 400 musea in het hele land ontdekken. Gemiddeld bezoekt een kaarthouder 6,6 musea per jaar; in 2017 8,7 miljoen bezoeken in totaal. Uit herhaald onderzoek blijkt dat de sector zonder Museumkaart fors minder aan entreegelden zou ontvangen en museumwinkels en –horeca inkomsten mis zouden lopen. De Museumkaart draagt zodoende substantieel bij aan het verdienvermogen van musea. Voor een gezonde bedrijfsvoering van de kaart (organisatie, marketing en weerstandsvermogen) is jaarlijks zo’n 10% van de verkoopprijs nodig. Daarmee komt circa 90% van de verkoopopbrengst direct ten goede aan onze Nederlandse musea. De Museumkaart kost bij eerste aanschaf € 64,90 en voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar € 32,45. Sinds 1981 is in Stichting Museumkaart de exploitatie van de kaart ondergebracht. De Museumkaart wordt uitgegeven door de Museumvereniging, brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland, die bouwt aan het versterken van het publieke belang van de aangesloten musea.


Meer over Museumkaart
museumcontact.nl/museumkaart

Reacties