U bent hier

Extra middelen voor grootschalige archeologische projecten

vrijdag 31 augustus 2018 - 12:07

Allard Pierson Museum, ArcheoHotspot. Foto: Monique Kooijmans

Het Mondriaan Fonds ontvangt van het ministerie van OCW extra budget voor het vergroten van de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek in de periode 2018-2021. Om dit mogelijk te maken zijn twee bestaande bijdragemogelijkheden verruimd met initiatieven op het gebied van archeologie: de Projectinvestering Instellingen en de Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen. Het gaat om een bedrag van 500.000 euro in 2018 en 750.000 euro per jaar in 2019 tot en met 2021.

De bijdrage kan gebruikt worden voor het presenteren van archeologie met een bovenregionale uitstraling en een groot publieksbereik. Het daartoe restaureren van archeologische objecten behoort tot de mogelijkheden. De focus ligt op de Nederlandse archeologie (als onderdeel van de archeologie van Noordwest Europa). Samenwerking, in het bijzonder met wetenschappelijke partijen, is een pre. Dat geldt ook voor het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om een breed of nieuw publiek te bereiken, het betrekken van vrijwilligers en het bereiken van jongeren.

Musea en andere erfgoedinstellingen die een uitzonderlijk eenmalig archeologisch project willen realiseren kunnen een Projectinvestering Instellingen aanvragen. Deze projectinvestering kan elk moment van het jaar worden aangevraagd.

Instellingen met programma’s die grootschalige publieksactiviteiten ontwikkelen die langer duren dan een jaar en/of die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van archeologie kunnen een Meerjarenprogramma Musea en overige Erfgoedinstellingenaanvragen. Ook kan worden aangevraagd voor de ontwikkeling van visie en concepten in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. Deze bijdrage kan tweemaal per jaar worden aangevraagd. De eerstvolgende deadline is op 17 september 2018.

Reacties