U bent hier

Functionaris gegevensbescherming bij de Museumvereniging

donderdag 13 juni 2019 - 13:40

De Museumvereniging – Stichting Museumkaart heeft per 1 mei 2019 Els Doornhein als Functionaris voor de Gegevensbescherming “FG” aangesteld, Els is werkzaam bij De Vos & Partners Advocaten N.V. 

De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de FG zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren en optreden als contactpersoon van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet de bedoeling dat de FG de taken op het gebied van bescherming van de privacy van de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart overneemt. De Museumvereniging en Stichting Museumkaart  hebben een eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens. Via de interne Privacy Officer van de Museumvereniging wordt de FG betrokken bij nieuwe of belangrijke verwerkingen van persoonsgegevens voordat de verwerking begint of in het geval er sprake is van een incident als een datalek.

Reacties