U bent hier

Handleiding Lobbyen 2022

woensdag 6 oktober 2021 - 12:42

De Museumvereniging voert voor musea een collectieve belangenbehartiging. Het is de taak van musea zélf om te lobbyen bij hun eigen provincie of gemeente. Om je te helpen bij de lobby voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen 2022 hebben we de Handleiding Lobbyen 2022 gemaakt. Deze handleiding geeft je handvatten voor jullie lobby bij de gemeente.

Wat is lobbyen?

Lobbyen is het beïnvloeden van politieke besluitvorming op basis van een eigen agenda. Je streeft ernaar beslissers en beïnvloeders te overtuigen van het belang van je museum en hen te bewegen beleid te maken dat gunstig is voor je museum. Het kan gaan om geld, maar ook om bijvoorbeeld plannen voor de ontwikkeling van de binnenstad of het bijdragen aan inclusie, duurzaamheid of andere maatschappelijke doelen. Het doel van lobbyen is het legitiem behartigen van (politieke) belangen. Je museum heeft in de basis sowieso een belangrijke rol – het beheren en conserveren van ons gezamenlijk erfgoed en dat toegankelijk maken voor een (inter)nationale doelgroep – daar moet je zeker voor lobbyen!

Voor én achter de schermen lobby voeren

Het (in)formeel beïnvloeden van bestuurders, politici en andere belanghebbenden gaat zeker niet alleen maar om het achter de schermen beïnvloeden van beleidsprocessen die impact hebben op je museum. Het kan ook gaan over bijvoorbeeld het verzorgen van werkbezoeken, het aanleveren van feiten en cijfers over de kosten en baten van je museum (in de breedste zin van het woord) of het opzetten van een verkiezingsdebat over cultuur, welzijn, recreatie, toerisme, of een ander thema dat bij je lobbydoelen past.

Je vindt de publicatie Handleiding Lobbyen 2022 rechts boven deze pagina.

Reacties