U bent hier

Het coronavirus. Welke stappen kan jouw museum zetten?

woensdag 11 maart 2020 - 17:14

Het coronavirus verspreidt zich in Europa en inmiddels zijn ook in Nederland gevallen van het virus bekend. Bij de Museumvereniging staan veiligheid en gezondheid van bezoekers en werknemers voorop. We hebben daarom bij verschillende musea in Nederland geïnventariseerd welke stappen (kunnen) worden gezet. Vanzelfsprekend is het aan ieder museum zelf om de inschatting te maken of de adviezen passen bij haar schaal en situatie.

Mis je iets of wil je meer inzichten met ons delen? Neem dan contact op met Janneke Visser, JVisser@museumvereniging.nl of 020 - 551 29 39.

Raadpleeg kwalitatieve informatiebronnen over het virus

 • Startpunt is de website  van het RIVM, de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De website wordt elke dag geactualiseerd.  

Momenteel staat daar het volgende:
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geef elkaar geen hand.

  De Rijksoverheid heeft ook een goede website met veel adviezen op het gebied van gezondheid, reizen met openbaar voer, onderwijs en kinderopvang, adviezen voor verschillende regio’s en voor ondernemers.  Klik hier
 • Hou ook de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten, gespecifieerd per land.
 • Lees ook de adviezen van de World Health Organisation voor je organisatie van 27 februari, 

Stem met de relevante organisaties af

 • Overleg met de GGD in jouw regio Klik hier voor meer informatie
 • Indien relevant neem contact op met je gemeente om beslissingen af te stemmen.

Overweeg de volgende maatregelen voor jouw museum

 • Desinfectiemiddelen met gel bij de entree. Voeg daar ook een instructie bij hoe je jezelf hygiënisch houdt, voor publiek en museummedewerkers
 • Overweeg of je dienstreizen naar besmette bestemmingen door laat gaan of niet
 • Bij gebruik van audioguides: zorg dat deze altijd gedesinfecteerd worden na afgifte of door de bezoeker zelf na gebruik
 • Adviseer medewerkers om regelmatig hun werkplek met desinfecteer doekjes schoon te maken, inclusief devices, laptops, telefoons en andere gebruiksobjecten. Biedt desinfecteer middelen aan in het museum en op de werkplekken.
 • In het geval dat het virus zich verspreidt in de omgeving van je museum, adviseer collega’s, maar ook werkrelaties van je organisatie, om in het geval van lichte koorts of ziekte thuis te blijven.
 • Zet op je website hoe je met het virus omgaan.

Overweeg hoe je de verantwoordelijkheid voor dit dossier belegt in je organisatie

 • Maak duidelijk wie in jouw museum wanneer besluit over verdere maatregelen of protocollen.
 • Ga na hoe de aanpak voor het coronavirus zich verhoudt tot het reguliere calamiteitenplan of draaiboek. Dit kan bijvoorbeeld relevant worden in het geval van een eventuele ontruiming, de evacuatie van een besmette bezoeker of als de sluiting van het museum noodzakelijk blijkt.
 • Denk in de aanpak ook na hoe de activiteiten van het museum kunnen worden voortgezet als een significant aantal werknemers – of bezoekers – niet meer naar het museum kan komen. 
 • Overweeg op de intranetpagina van het museum een bericht op te nemen over de ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp.

Overwegingen voor werkgevers en werknemers
De rijksoverheid geeft adviezen aan werkgevers en werknemers in vraag en antwoord vorm over bijvoorbeeld werknemers, thuiswerken en loon doorbetaling. Klik hier voor meer informatie

 • Er is de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen bij het Ministerie van Sociale Zaken. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Ondernemers moeten aantonen dat zij ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken ten minste 20% minder werkuren hebben door het coronavirus. Hier vindt u de weblink naar het formulier om de werktijdverkorting aan te vragen.

In geval van schade, meld dit bij MV
Oproep: In het geval dat uw museum schade lijdt door het virus, meld dit dan graag bij de Museumvereniging, dit kunt u mailen naar directeur Mirjam Moll, MMoll@museumvereniging.nl.

Reacties