U bent hier

Ingang regeling ‘digitale toegankelijkheid erfgoed’ uitgesteld tot medio 2019

donderdag 7 februari 2019 - 13:31

De komende jaren investeert minister Van Engelshoven €12,4 miljoen in de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties. Een deel van dit geld wordt beschikbaar gesteld via een regeling voor projecten die meerdere collecties toegankelijk maken voor een algemeen publiek, volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Deze regeling zou ingaan per 1 januari 2019, maar dat is uitgesteld tot medio maart. Op het DEN-event wordt meer bekend over de precieze ingangsdatum van de regeling.

De regeling voor toegankelijkheid van digitale collecties wordt ondergebracht bij drie Rijksfondsen: Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ieder fonds kiest zijn eigen focus. De verwachting is dat projecten met name kleinere organisaties in staat stellen hun digitale collecties toegankelijk te maken. De regeling biedt kansen voor de ambitie om een meer divers publiek, en met name jongeren, aan te spreken met eigentijdse verhalen. Het Netwerk Digitaal Erfgoed ondersteunt in 2019 en 2020 projectaanvragers met kennis, generieke voorzieningen en praktische ondersteuning bij het formuleren van projecten en de uitvoering daarvan.

De Museumvereniging is blij dat de minister de komende jaren incidentele middelen beschikbaar stelt voor de digitale toegankelijkheid van erfgoed. De uitdagingen waar de museale sector voor staat wat betreft het digitaliseren van collecties en toegankelijk maken van digitaal erfgoed voor een breed publiek vragen echter om langjarige financiële ondersteuning. Wij zetten daarom in op een duurzaam digitaliseringsbeleid en dito bekostiging door het Rijk.

Tags 
Politiek Nieuws

Reacties