U bent hier

Lobby: van theorie naar resultaat!

woensdag 20 oktober 2021 - 21:53

Woensdag  6 oktober vond het zevende Schouder aan Schouder-webinar van de Museumvereniging plaats, dat deze keer geheel in het teken stond van lobbyen.

Directeur Bart Rutten van het Centraal Museum in Utrecht was de eerste gast, die woensdag 6 oktober bij moderator Aldith Hunkar aan tafel schoof. Hij vertelde dat je als gemeentemuseum je gemeente moet zien als grootste externe fonds. Rutten: “Als stichting hebben wij de opdracht gekregen een museum te runnen en de collectie te beheren, in deze rol nemen wij veel taken van de gemeente over.” Hij geeft aan dat het loont om in je verhaal mee te nemen wat een bezoeker van jouw museum oplevert voor een gemeente en wat een museum betekent voor een stad. “In Utrecht levert een bezoeker € 17,50 voor de stad op.

Musea zijn zeer bepalend voor je stad. Wij maken tentoonstellingen die een spiegel zijn voor de stad en verzamelen actief voor de stad. Voor een gemeente die in transitie is, is het mooi dat mensen betrokken worden of zelf inbreng kunnen hebben. Ik geloof dat het de taak van ons middelgrootte museum is om voortdurend de verbinding te maken met Utrecht, met Nederland en de wereld daarbuiten.”

‘Laat je neus zien, knoop een gesprek aan’

Rutten benadrukt dat de banden met de gemeente Utrecht goed zijn. “We zijn gezegend met een enorm goede wethouder cultuur.” Als hem gevraagd wordt hoe hij zelf lobbyt, zegt hij: “Je klopt als eerste aan bij het hoofd cultuur of de wethouder, daarbij moet je zélf ook zichtbaar zijn in de stad. Laat je neus zien, knoop een gesprek aan en vertel altijd je verhaal, waarom jij denkt dat je belangrijk bent voor de gemeente. Blijf dit benadrukken en blijf uitleggen dat we geen hobby zijn, maar een noodzaak waardoor je functioneert als samenleving. Houd iedereen aan de lijn, zorg dat je gezien en besproken wordt en denk na hoe je van betekenis kunt zijn. Als wij met behulp van private fondsen een miljoenen aankoop kunnen doen, moet je dat eigenlijk zien als een cadeau aan de stad.” Hij sluit af met de boodschap dat je zeker niet alleen je gezicht moet laten zien als je geld nodig hebt, maar dat je de banden altijd warm moet houden.

‘Wij leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk Drenthe’

Peter Sluiter, directeur van het Nationaal Gevangenismuseum en Museum de Proefkolonie: “Het is altijd goed om jezelf op de kaart te zetten. Te laten zien dat je er bent en actief in de samenleving jouw aandeel te leveren. Lobbyen kan geen eenrichtingverkeer zijn. Als je alleen komt om te halen, bouw je uiteindelijk geen duurzame relatie op. Beide partijen moeten het leuk blijven vinden. Als je niets brengt, komt er ook niets.” Sluiter geeft aan dat zijn musea voor de vrijetijdseconomie heel belangrijk zijn. Dankzij het Museumkaart-dashboard kan hij bijvoorbeeld zien dat veel bezoekers uit Noord- en Zuid-Holland komen. “Wij leveren een bijdrage aan een aantrekkelijk Drenthe voor toerisme.” Hij laat tenslotte weten dat het voor de lobby belangrijk is dat je de raadsleden van je gemeente kent en dat de mensen jou kennen. [link naar opname van Peter]

‘Het is halen en brengen’

Het tweede deel van het webinar stond in het teken van hoe je de juiste setting om te lobbyen creëert. Public Affairs-specialist Marielle van Oort: “Praat met je hart op de tong, breng geen standaard boodschappen, maar vertel echt wat jou drijft en maak waar wat je zegt.” Ze verduidelijkt dat het helpt als je helder maakt waar de maatschappelijke meerwaarde ligt van jouw organisatie en dat die meerwaarde aansluit bij problemen waar de gemeente ook mee zit. “Zie het als maatschappelijk omgevingsmanagement. Hoe draag je met jouw museum bij aan wat er leeft in de stad? En probeer daarbij out of the box te denken. Wees echt een partner van je gemeente.” Ze benadrukt: het is halen en brengen. “Wat haal jij en voor welke maatschappelijke knooppunten kun jij een oplossing bieden?”

‘Schets een toekomstbeeld’

Directeur Prinsenhof Delft Janelle Moerman, die ook aan tafel zat bij het tweede deel, vertelde over haar ervaring met de gemeente Delft. Moerman: “Als museum moet je een helder doel voor ogen hebben. Schets dat toekomstbeeld, maar kijk ook wat er speelt in de stad en probeer daarbij aan te haken.” De directeur vertelt dat zij bijvoorbeeld het enige grote museum in Delft zijn dat toeristen naar de stad kan trekken. Daarnaast maakt haar museum zich hard om ook de bewoners uit andere wijken dan de binnenstad een warm welkom in het museum te bieden. “Hoe je een museum kunt zijn waar iedereen zich thuis voelt, is een boodschap die je naar je wethouder kunt brengen.” Ze sluit af met de woorden: “zorg dat je met andere culturele instellingen een vuist kunt maken, zodat je met elkaar kunt lobbyen. Ga ook opzoek naar private fondsen. Een gemeente wordt enthousiast als je ook geld van elders kunt halen.”

Cultureel maatschappelijk bijdrage

In het derde deel schoven directeur van Amersfoort in C Paul Baltus en oud-wethouder Cultuur Leeuwarden Sjoerd Feitsma, aan tafel. Baltus: “Hoe de verhoudingen zijn in de stad of hoe de burgemeester in het spel zit, moet je om goed te kunnen lobbyen echt leren. Ik heb daar wel een paar jaar voor nodig gehad. Het gaat om de agenda van de stad en hoe je daaraan kunt bijdragen.” Zo heeft Baltus een samenwerking gezocht met het Centraal Museum. “Deze samenwerking bleek zeer succesvol, omdat we daarmee de provincie aan boord kregen en daardoor ook de gemeente.” Hij vertelt dat je met je museum een cultureel maatschappelijk bijdrage levert en dat je als museum en gemeente gedeelde ambities hebt. “Probeer die belangen op elkaar af te stemmen.” Hij geeft tot slot mee dat regelmatig contact onderhouden met raadsleden en de cultuurwoordvoerders van belang is. “Probeer erachter te komen waar hun ambities liggen.”

Lobby werkt twee kanten op

Feitsma vult Baltus aan en vertelt dat je in je lobby autonoom moet zijn, maar geen einzelgänger. Feitsma: “Zorg dat je de context van de stad en regio kent. Kunst en cultuur zijn een ongelofelijk belangrijk onderdeel van een stad of dorp. Hij roept op om ook in contact te treden met raadsleden. “Nodig jezelf uit. Zorg dat je instelling in het hart van die mensen komt. Als je alleen contact hebt met de wethouder en ambtenaren moet de wethouder ‘vechten voor cultuur.’ Daarbij hebben ook raadsleden het recht om te weten wat er speelt bij instellingen die subsidie ontvangen. Hij sluit af met de boodschap dat de lobby twee kanten op werkt. “Als wethouder ben je ook aan het lobbyen voor je stad of regio. Het helpt als je dat met rugdekking van culturele instellingen kunt doen. Als ik je een tip mag geven: nodig raadsleden uit en laat zien wat je doet.”

‘We bevinden ons op een kantelmoment’

Het laatste woord was voor a.i. directeur Museumvereniging Jan van Kooten. Hij benadrukte dat de lobby van de Museumvereniging afgelopen anderhalf jaar gericht was op steunmaatregelen. Van Kooten: “We zijn niet alleen gelaten. Geen enkel museum heeft door corona de deuren moeten sluiten.” Wel geeft hij aan dat we nu op een kantelmoment zitten. “Als je naar de cijfers kijkt, is het behoorlijk dramatisch maar het is het best om het bezoek weer op gang te brengen. Met of zonder Museumkaart.”

Handleiding Lobbyen 2022

Om musea te helpen bij de lobby voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hebben we de Handleiding Lobbyen 2022 gemaakt. Deze handleiding geeft medewerkers van musea handvatten voor hun lobby bij de gemeente.

Bekijk hier de publicatie Handleiding Lobbyen 2022.

Tags 
Webinar

Reacties